Site Loader
Namo pridavimas

Turim sklypą Vilniaus r., norim pasistatyti nedidelį namuką. Ar reikia derinti projektą, gauti leidimą?

Sodo sklype prieš 10metų pastatėm namelį. Seniau ten buvo tokia sukiužus trobelė. Ją nugriovėm. Pastatėm padoresnį. Norėtume užregistruoti. Ar galima?

Turiu 1ha žemės ūkio paskirties sklypą. Su tvenkiniu. Ar galiu ant kranto statyti pirtelę? Ar nelieps nugriauti?

Tokie ir panašūs klausimai mums užduodami pakankamai dažnai. Ir tiesa sakant kiekvieną kartą reikia rimtai pagalvoti.

Šitas post’as bus skirtas paaiškinti žmonėms žmonių kalba tai, kas nusako, ar jūsų norimam statyti pastatui reikia rengti projektą, gauti statybų leidimą, ar vis gi ne. Mums tai irgi bus “špargalkė” ateičiai. Minėsiu, tik eilinius pastatus, kuriuos dažniausiai ir stato paprasti žmonės. Tad tiems, kuriems rūpi bokštų, branduolinės energetikos objektų statybos – skaitykit šaltinius – įstatymus. 😀 .

Iš senų laikų labai gajus mitas, kad statyti namą iki 80m2 ploto leidimas nereikalingas. Ir taip ir ne. Yra niuansų. Taigi… Šiek tiek plačiau apie tuos nedidelius pastatus, kuriuos norėtųsi statyti laisvai.

Ar statybai reikalingas projektas ir leidimas?

Atsakykime į kelis klausimus:

  • Kokiai kategorijai priskiriamas jūsų statinys?
  • Kur jis statomas?
  • Kada jis pradėtas statyti?

Statinio kategorija

Mums užteks žinoti, kad statiniai būna:

Ypatingi

Juos apibrėžia – STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 įstatymo skyrius. Tai yra daugiabučiai, visuomeniai pastatai, degalinės, užtvankos ir kiti rimti statiniai. Tegul jie sau gyvena.

Neypatingi

Pagal LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 punktą. Neypatingasis statinys – statinys, nepriskiriamas prie ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių. Tai yra dažniausiai pasitaikantys paprasti namai, kurių kvadratūra jau viršija 80m2.

100-200m2 gyvenamas namas – klasikinis tokios kategorijos statinys. Tokiems statiniams reikia ir visada reikėjo statybos leidimo.

Nesudėtingi

Plačiau žiūrėsim į šią kategoriją. Būtent čia ir “gyvena” tie paprastai ir nesudėtingai be leidimų statomi statiniai. Bet paprasta yra ne visuomet.

Nesudėtingi statiniai apibrėžti tiksliai. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 6 įstatymo skyrius. Reikia atkreipti dėmesį į statinio aukštį ir plotą.

 Didžiausias aukštis, mDidžiausias plotas, m2
I grupėII grupėI grupėII grupė
Gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatas-8,5-80
Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų58,55080
Kitos (šiltnamių) paskirties pastatai5-80-
Sodo namai8,5-80-
Kiti negyvenamieji pastatai58,55080

Taigi, jau žinome kokios kategorijos statinį norime statyti. Toliau…

Statinio vieta ir kiti kriterijai

Dar vienas mums dažnai sutinkamas įstatymas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 priede nurodomi atvejai, kada privalomas statybą leidžiantis dokumentas naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui.

Trumpai apibendrinant. Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

  • statoma saugomoje teritorijoje (kultūros paveldas, vandens apsaugos zonos, draustiniai, rezervatai, magistralinių dujų, elektros tinklų apsaugos zonos ir t.t.)
  • statomas II grupės nesudėtingas statinys mieste (miestu laikomas ir miestelis su 3000 gyventojų)
  • statomas gyvenamosios paskirties pastatas
  • rekonstruojamas nesudėtingas pastatas, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją

Kada pradėtas statyti?

Prievolė gauti statybos leidimą gyvenamam namui (nesvarbu kiek m2) atsirado tik nuo 2017 metų sausio 1 dienos.

Jeigu jūs turėjote sklypą ir pradėjote statyti dar iki 2017 metų – užregistruoti jį supaprastinta tvarka galima ir šiandien.

Tiesa. Verta turėti įrodymus, kad statyta tikrai tuo metu. Registrų centras nesudėtingai gali patikrinti nuo kada statytojas valdo sklypą, pažiūrėti nuotraukas darytas iš kosmoso. Jeigu ten 2017-2018 metais nesimatė jokio statinio – gali tekti pasistengti įrodyti. Pateikti statybų rangos sutartį, medžiagų pirkimo kvitus, foto ar pan.

Keli praktiniai pavyzdžiai

Ar galiu Vilniaus rajone statyti gyvenamą namą iki 80m2 be leidimo? Sklypas – namų valda.

Ne. Nuo 2017 metų statant bet kokius gyvenamuosius namus leidimas privalomas. Verta paminėti, kad projektas ir derinimo tvarka tokio dydžio namų yra paprastesnis. Tačiau jis turi būti.
Jeigu statyba pradėta iki 2017 – užbaigti statybas ir registruoti galima ir šiuo metu neturint statybos leidimo.

Sodų bendrijoje statomas nedidelis sodo namas. Ar galima užregistruoti?

Taip. Jeigu tokio sodo namo aukštis neviršija 8,5m, o bendra kvadratūra (rūsio plotas neskaičiuojamas) neviršija 80m2 – statyti ir registruoti galima be leidimo. Tiesa reikia išlaikyti reikalingus atstumus nuo sklypo ribų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir pan.
Nėra skirtumo ar sodų bendrija yra mieste ar kaime – leidimas nereikalingas, kadangi sodo pastatai iki 80m2 priskiriami I nesudėtingų statinių grupei.
Jeigu sodo namas viršija 80m2 – leidimas reikalingas. Jis tampa neypatingos kategorijos statiniu.

Noriu pastatyti šiltnamį prie tvoros su kaimynu. Vilniuje, Žvėryne. Ar galiu tiesiog statyti ir užregistruoti? Ar visgi reikia rengti projektą ir jį derinti?

Šiltnamiai iki 80m2 priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams. Taigi ir kaime ir mieste juos galima statyti neturint leidimo.
Jeigu norima statyti neišlaikant 3m atstumo nuo sklypų ribos – būtinai reikia ir kaimyno sutikimo.
Žvėryno rajonas tikėtina priskiriamas kultūros paveldo zonai. Todėl dėl konkretaus sklypo – verta raštu teirautis atsakingų institucijų.

Turiu 1ha žemės ūkio paskirties sklypą su tvenkiniu. Noriu pastatyti pirtelę. Ar reikia rengti projektą?

Jeigu pirtelė yra iki 80m2 – leidimo ir projekto kaip ir nereikėtų. BET. Sklype turėtų būti suformuota užstatymo teritorija. Tai gali būti senos sodybos teritorija arba suformuota nauja. Tiesiog “bulvių lauke” statyti negalima. Tuščio sklypo atveju reikia rengti ūkininko sodybos vietos parinkimo planą. Jį suderinti ir gauti sklypui adresą. Tuomet numatytoje teritorijoje jau galima ir statyti ir registruoti statinius.

Prie pilnai registruoto namo noriu pastatyti priestatą/garažą. Sklypas priklauso miesto teritorijai. Ar tam reikalingas projektas, leidimas?

Mieste privalu gauti statybą leidžiantį dokumentą ūkiniams pastatams, kurie priskiriami II nesudėtingų statinių grupei. Taigi, jei garažas bus iki 50m2 – leidimo nereikia. Jeigu didesnis – reikia.
Verta atkreipti dėmesį į priestato konstrukcijas. Jeigu priestatas taps bendra namo dalimi (bendras stogas, patekimas į namą iš garažo ir pan.) – tai traktuojama kaip namo sudedamoji dalis – rekonstrukcija. Jeigu priestatas statomas kaip savarankiškas statinys – galima registruoti kaip atskirą statinį.

Post Author: pridavimai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *