Site Loader
Namo pridavimas

Turim sklypą Vilniaus r., norim pasistatyti nedidelį namuką. Ar reikia derinti projektą, gauti leidimą?

Sodo sklype prieš 10metų pastatėm namelį. Seniau ten buvo tokia sukiužus trobelė. Ją nugriovėm. Pastatėm padoresnį. Norėtume užregistruoti. Ar galima?

Turiu 1ha žemės ūkio paskirties sklypą. Su tvenkiniu. Ar galiu ant kranto statyti pirtelę? Ar nelieps nugriauti?

Tokie ir panašūs klausimai mums užduodami pakankamai dažnai. Ir tiesa sakant kiekvieną kartą reikia rimtai pagalvoti.

Šitas post’as bus skirtas paaiškinti žmonėms žmonių kalba tai, kas nusako, ar jūsų norimam statyti pastatui reikia rengti projektą, gauti statybų leidimą, ar vis gi ne. Mums tai irgi bus “špargalkė” ateičiai. Minėsiu, tik eilinius pastatus, kuriuos dažniausiai ir stato paprasti žmonės. Tad tiems, kuriems rūpi bokštų, branduolinės energetikos objektų statybos – skaitykit šaltinius – įstatymus. 😀 .

Iš senų laikų labai gajus mitas, kad statyti namą iki 80m2 ploto leidimas nereikalingas. Ir taip ir ne. Yra niuansų. Taigi… Šiek tiek plačiau apie tuos nedidelius pastatus, kuriuos norėtųsi statyti laisvai.

Ar statybai reikalingas projektas ir leidimas?

Atsakykime į kelis klausimus:

 • Kokiai kategorijai priskiriamas jūsų statinys?
 • Kur jis statomas?
 • Kada jis pradėtas statyti?

Statinio kategorija

Mums užteks žinoti, kad statiniai būna:

Ypatingi

Juos apibrėžia – STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5 įstatymo skyrius. Tai yra daugiabučiai, visuomeniai pastatai, degalinės, užtvankos ir kiti rimti statiniai. Tegul jie sau gyvena.

Neypatingi

Pagal LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 punktą. Neypatingasis statinys – statinys, nepriskiriamas prie ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių. Tai yra dažniausiai pasitaikantys paprasti namai, kurių kvadratūra jau viršija 80m2.

100-200m2 gyvenamas namas – klasikinis tokios kategorijos statinys. Tokiems statiniams reikia ir visada reikėjo statybos leidimo.

Nesudėtingi

Plačiau žiūrėsim į šią kategoriją. Būtent čia ir “gyvena” tie paprastai ir nesudėtingai be leidimų statomi statiniai. Bet paprasta yra ne visuomet.

Nesudėtingi statiniai apibrėžti tiksliai. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 6 įstatymo skyrius. Reikia atkreipti dėmesį į statinio aukštį ir plotą.

 Didžiausias aukštis, mDidžiausias plotas, m2
I grupėII grupėI grupėII grupė
Gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatas-8,5-80
Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų58,55080
Kitos (šiltnamių) paskirties pastatai5-80-
Sodo namai8,5-80-
Kiti negyvenamieji pastatai58,55080

Taigi, jau žinome kokios kategorijos statinį norime statyti. Toliau…

Statinio vieta ir kiti kriterijai

Dar vienas mums dažnai sutinkamas įstatymas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 3 priede nurodomi atvejai, kada privalomas statybą leidžiantis dokumentas naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui.

Trumpai apibendrinant. Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

 • statoma saugomoje teritorijoje (kultūros paveldas, vandens apsaugos zonos, draustiniai, rezervatai, magistralinių dujų, elektros tinklų apsaugos zonos ir t.t.)
 • statomas II grupės nesudėtingas statinys mieste (miestu laikomas ir miestelis su 3000 gyventojų)
 • statomas gyvenamosios paskirties pastatas
 • rekonstruojamas nesudėtingas pastatas, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją

Kada pradėtas statyti?

Prievolė gauti statybos leidimą gyvenamam namui (nesvarbu kiek m2) atsirado tik nuo 2017 metų sausio 1 dienos.

Jeigu jūs turėjote sklypą ir pradėjote statyti dar iki 2017 metų – užregistruoti jį supaprastinta tvarka galima ir šiandien.

Tiesa. Verta turėti įrodymus, kad statyta tikrai tuo metu. Registrų centras nesudėtingai gali patikrinti nuo kada statytojas valdo sklypą, pažiūrėti nuotraukas darytas iš kosmoso. Jeigu ten 2017-2018 metais nesimatė jokio statinio – gali tekti pasistengti įrodyti. Pateikti statybų rangos sutartį, medžiagų pirkimo kvitus, foto ar pan.

Keli praktiniai pavyzdžiai

Ar galiu Vilniaus rajone statyti gyvenamą namą iki 80m2 be leidimo? Sklypas – namų valda.

Ne. Nuo 2017 metų statant bet kokius gyvenamuosius namus leidimas privalomas. Verta paminėti, kad projektas ir derinimo tvarka tokio dydžio namų yra paprastesnis. Tačiau jis turi būti.
Jeigu statyba pradėta iki 2017 – užbaigti statybas ir registruoti galima ir šiuo metu neturint statybos leidimo.

Sodų bendrijoje statomas nedidelis sodo namas. Ar galima užregistruoti?

Taip. Jeigu tokio sodo namo aukštis neviršija 8,5m, o bendra kvadratūra (rūsio plotas neskaičiuojamas) neviršija 80m2 – statyti ir registruoti galima be leidimo. Tiesa reikia išlaikyti reikalingus atstumus nuo sklypo ribų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir pan.
Nėra skirtumo ar sodų bendrija yra mieste ar kaime – leidimas nereikalingas, kadangi sodo pastatai iki 80m2 priskiriami I nesudėtingų statinių grupei.
Jeigu sodo namas viršija 80m2 – leidimas reikalingas. Jis tampa neypatingos kategorijos statiniu.

Noriu pastatyti šiltnamį prie tvoros su kaimynu. Vilniuje, Žvėryne. Ar galiu tiesiog statyti ir užregistruoti? Ar visgi reikia rengti projektą ir jį derinti?

Šiltnamiai iki 80m2 priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams. Taigi ir kaime ir mieste juos galima statyti neturint leidimo.
Jeigu norima statyti neišlaikant 3m atstumo nuo sklypų ribos – būtinai reikia ir kaimyno sutikimo.
Žvėryno rajonas tikėtina priskiriamas kultūros paveldo zonai. Todėl dėl konkretaus sklypo – verta raštu teirautis atsakingų institucijų.

Turiu 1ha žemės ūkio paskirties sklypą su tvenkiniu. Noriu pastatyti pirtelę. Ar reikia rengti projektą?

Jeigu pirtelė yra iki 80m2 – leidimo ir projekto kaip ir nereikėtų. BET. Sklypas turi turėti bent jau suteiktą adresą. Adresų ŽŪ paskirties sklypams dažniausiai savivaldybės šiaip sau neduoda. Sklype turėtų būti suformuota užstatymo teritorija. Tai gali būti senos sodybos teritorija arba suformuota nauja. Tiesiog “bulvių lauke” statyti sudėtinga. Tuščio sklypo atveju reikia rengti ūkininko sodybos vietos parinkimo planą. Arba, jei sklypas patenka į savivaldybės urbanizuojamą teritoriją – keisti sklypo paskirtį. Jį suderinti ir gauti sklypui adresą. Tuomet numatytoje teritorijoje jau galima ir statyti ir registruoti statinius.

Prie pilnai registruoto namo noriu pastatyti priestatą/garažą. Sklypas priklauso miesto teritorijai. Ar tam reikalingas projektas, leidimas?

Mieste privalu gauti statybą leidžiantį dokumentą ūkiniams pastatams, kurie priskiriami II nesudėtingų statinių grupei. Taigi, jei garažas bus iki 50m2 – leidimo nereikia. Jeigu didesnis – reikia.
Verta atkreipti dėmesį į priestato konstrukcijas. Jeigu priestatas taps bendra namo dalimi (bendras stogas, patekimas į namą iš garažo ir pan.) – tai traktuojama kaip namo sudedamoji dalis – rekonstrukcija. Jeigu priestatas statomas kaip savarankiškas statinys – galima registruoti kaip atskirą statinį.

VTPSI komentaras apie statinius, kuriems nereikalingas statybos leidimas. 2023 gegužė.

Papildome savo straipsnį šviežiu VTPSI komentaru. Originalų tekstą galite rasti čia.

SLD privalomumas naujo statinio statybos atveju priklauso nuo statinio kategorijos. Pagal kategorijas statiniai skirstomi į nesudėtinguosius, neypatinguosius ir ypatinguosius. Ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybai SLD visada privalomas. O nesudėtingiesiems statiniams statyti SLD privalomas tam tikrose teritorijose ir priklauso nuo statinių parametrų, pagal kuriuos pastarieji priskiriami I ar II nesudėtingųjų statinių grupei.

Primename, kad nesudėtingųjų statinių kategorijai priskiriamas paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto. Nesudėtingųjų statinių I ar II grupei priskiriamų pastatų požymiai ir techniniai parametrai nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2 lentelėje, kurią galima rasti čia.

SLD statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį nėra privalomas, jei žemės sklypas nepatenka į šias teritorijas: kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę, kurortą, Kuršių neriją, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijas, esančias 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Taip pat SLD nereikalingas statant I grupės nesudėtingąjį pastatą Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, jeigu jis statomas šioje teritorijoje esančioje sodyboje.

SLD statyti naują II grupės nesudėtingąjį statinį neprivalomas, jei žemės sklypas nepatenka į šias teritorijas: miestą, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinę saugomą teritoriją, kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zoną, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijas, esančias 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Taip pat SLD nereikalingas statant II grupės nesudėtingąjį pastatą Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, jeigu jis statomas šioje teritorijoje esančioje sodyboje.  

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad nesudėtingųjų statinių kategorijai priskiriamam gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatui statyti SLD privalomas visada, nepriklausomai nuo to, kokioje teritorijoje jis statomas.

Post Author: pridavimai

421 Replies to “Tai reikia statybos leidimo ar ne?”

 1. Laba. Kaimo vietovėje ( Panevezio raj.) gyv.namu valdos sklype noriu statyti vasarnami ( iki 80kv.). Taciau, rajono Savivaldybeje gavau paaiskinima, kad to daryti namu valdos sklype negaliu. Turi buti statomas tik namas ir, tik tada, kiti pastatai.

  1. Sveiki,
   1 – Paprašykit, kad atsakytų raštu, motyvuodami teisės aktais. Mano žiniomis tokio įstatymo, kuris nusakytų pastatų statymo eiliškumą nėra. Juk anksčiau visi pirmiau statė tvartelį, o namą tik po to. 🙂
   2 – Savivaldybei greičiausiai “užkliuvo” statinio pavadinimas – “Vasarnamis”. Čia labiau kvepia rekreacine paskirtimi. O namų valdoje atseit turi būtų namų ūkis. 🙂 . Greičiausiai, jei sakytumėte statysiu “Pagalbinio ūkio” paskirties pastatą – problemos nematytų.
   3 – Statant ir registruojant statinį, kuriam nereikia statybos leidimo – savivaldybė nedalyvauja. Viskas vyksta matininkams formuojant dokumentus, o Registrų centrui registruojant.

   1. Sveiki, noriu statytis 80 kv namą Trakų rajone kaime. Žemės paskirtis namų valda kokiu leidimų man reiktų ir kur kreiptis, kad juos gauti.

    1. Sveiki, norint statyti namą – reikia kreiptis leidimo į savivaldybę. Paprastai žmonės samdo architektą, kuris parengia projektą, jį suderina ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.

    2. Sveiki.Su seima planuojame statyti nama 135kv.Sklypo paskirtis namu valda,vienbuciu dvibuciu gyvenamuju pastatu teritorija.Ar reikia leidimo statyti?Aciu

     1. Namu valdoje(rajone) noriu statyti pagalbini (ukini pastata – pirtetele). Kokio maksmalaus ploto(m2) galiu statyti kad nereiketu leidimo?

     2. Rajone iki 80m2 nesudėtinga grupė. Žiūrėkit straipsnio / įstatymų info.

     3. Kaimynas pasistate sandeliuka 10 centimetru nuo mano sklypo tvoros. Statubu inspekcija neuzsiima mazareiksmes statybos skundu nagrinejimu. Tai kur kreiptis, kad ta statini patrauktu per 3 metrus? Sklypai miesto ribose.

     4. statyba yra inspekcijos reikalas. ar jie taip ir atsakė raštu, kad neužsiims sandėliuku? skųskit tokį požiūrį aukštesniems vadovams.

     5. Sveiki, ar būtina gauti statybos leidimą, jei bute, aukšte dalį svetainės atsikrsiu į 9kv.m. kambarį. Pagal planą yra virtuvė sujungta su svetaine. Ačiū.

     6. Atrodo kaip paprastasis remontas, kuriam nereikia leidimo. Bet dėl visą ko atsiųskit daugiau informacijos.

     7. Labas rytas. Turiu tokį klausimą del statybos. Gyvenu mieste, turiu savo namą ir 6 arų sklypą. Namas yra mūrinis ir 74kvm. Norėčiau kieme šalia namo pastatyti 8 kvm priestatą ir namuose išgriauti vieną langą ir padaryti ten tiesiog arką i priestatą. Priestato paskirtis būtų kaip veranda. Ar tokiam priestatui reikalingas statybos leidimas ir projektas? Ar galima apeiti statybos leidimus jei istisinių pamatų neliesiu naujai o padarysiu atramines medines grindis tiesiai atremtas į žemę ant betoninių bordiūrų? Nes kiek suprantu leidimas tampa reikalingas jeigu yra į žemę kasami ir liejami pamatai

     8. Priestatas, sienos griovimas prijungiant priestatą – rekonstrukcija. Tokiam reikalui reikia ir projekto ir leidimo. Priestatas kaip atskiras statinys šalia gali būti. Bet jis ir turi būti atskiras. Atskiras įėjimas, neturėti durų į namą, atskiras stogas ir pan.

    3. Noriu Vilniuje statyti tentini kupola ir jam uzpilti betono aikstele, 130 kv, kokie leidimai reikalingi?

     1. Sveiki. Jei Traku r. pastatyciau modulini nama 73 kv. Ant poliniu pamatu ar galima butu ji iregistruoti kaip gyvenamaji nama?

    4. Sveiki,

     Galvojam statyti 1 kategorijos nesudetingą pastatą ant polinių pamatų. Domina aukštis – nuo kur jis matuojamas? Nuo žemes (t.y. su poliniais pamatais) ar nuo kur?

    5. Sveiki, sklype yra senas rastinis ukinis pastata ar galiu ji nugriauti ir vietoi jo pasistatyti garaza tokios pat kvadraturos, be leidimu? Namas yra ne miesto teritorijoje

     1. Čia yra niuansų. Reikėtų daugiau info. Bet iš principo taip. Galima tai organizuoti kaip “remontą” ar nesudėtingą rekonstrukciją.

   2. Sveiki,

    Sklype Vilniaus rajone buvo pradeti statyti du ūkinės paskirties statiniai, kurių paskirtis statybų procese (33%) buvo pakeisa į gyvenamosios. Taigi dabar sklype yra įregistruoti du gyvenamosios paskirties pastatai: 50 ir 80 kv m., kurie turi dali bendros sienos.

    1) Ar gali kilti problemų juos priduoti užbaigus statybas (100%)

    2) Kokia tvarka galima būtų juos apjungti į vieną 130 kv m gyvenamąjį pastatą vėliau po jų pridavimo?

    1. Praktika rodo, kad:
     1 – taip turėsit problemų, jei neturit statybos leidimo gyv namui statyti;
     2 – parengti projektą, gauti leidimą, priduoti nustatyta tvarka;

    2. Sveiki, noriu statyti serviso patalpas miestelyje ir ar galima statyti iki 80 kV be leidimo?

     1. servisai – jautri paskirtis. kaip ūkinį greičiausiai galima. dėl servisų veiklos gali reikėti derinti su kaimynais.

   3. Sveiki, ŽU paskirties sklypas 3,3 ha, kuris turi adresą, ir jame yra senas namas 60 m2. Užstatyta teritorija pagal R. C 11aru. Ar galima seno namo rekonstrukcija nu griaunant ji ir statant 80 m2 gyvenamąjį?

    1. Sveiki,
     Pasistatėme rąstinį namą iki 80 m2 sodybų bendrijoje Molėtų raj. Registrų centras neregistruoja, nes nėra statybos leidimo bei namo nepatvirtino statinio ekspertizės
     rangovas.
     Prieš pradėdami statyti buvom išsiaiškinę, kad nesudėtingam statiniui iki 80 m2
     statybos leidimo nereikia. Kaip yra iš tikrųjų? Namas skirtas poilsiauti, o ne pastoviai gyventi
     .

     1. “Sodybų bendrija” – nežinau kas tai tokio. Gal turit omenyje “Sodų bendrija”? Soduose ir šiai dienai galima statyti sodo namus iki 80m2 be leidimų.

     2. Nežinau ar dar aktualu, bet jums reikėtų jį registruoti kaip sodo namelį, o ne kaip gyvenamąjį nama, kad nereikalautų statybos leidimo. Nebent sklypas patenka į kokias nors apsaugos zonas.

   4. Laba diena,

    jeigu būtų statoma pirtelė iki 80 kv tai jai leidimo nereikia, bet kaip su elektros įvedimu tokiu atveju? Sklypas yra namų valdos, bet jeigu leidimo nereikia pirtelei, tai kokį projektą tokiu atvejų pateikti ESO? Tiesiog galima pasikreipti į architektą bet kurį, kad jis parengtų ir tada jau jį bus galima pateikti ESO?

    1. Dažniausiai ESO užtenka pirties dokumentų. Kadastrinių matavimų ir registracijos RC. Šiuos darbus atliekam. Kreipkitės.

   5. Sveiki, Klaipedos mieste vienam sklype be pastatu noreciau statyti 3 mobilius namukus – 1vnt iki 50kv. Ar reikia kazkokio leidimo? Ar nekiltu problema pasijungti miesto vandenteki su kanalizacija taip pat elektra, visos komunikacijos salia sklypo. Is anksto dekui uz atsakyma.

    1. Kilnojami daiktai nėra NT. Jiems netaikomas statybos įstatymas. Dėl tinklų pajungimo – reikia klaust tiekėjų ar jiems gerai.

  2. Laba diena, ruosiuosi statyti plausta Alytaus rajone, plausto dydis butu ne didesnis nei 8×8 metrai manau, ant plausto noriu pastatyti pirti su priengiu, kuri talpintu iki 12 zmoniu ir ant pirties stogo butu terasa, norejau pasiteirauti, reikalingi kokie leidimai is savivaldybes is gamtos apsaugos ar dar kur kitur? Nes jai statinys nevirsija 50m2 tai leidimai nereikalingi, kiek zinau, o situ atveju kaip?

   1. Sveiki, noriu statyti mobilu modulinį namuką iki 80 kv. Kuriam nereikia statybos leidimo ir galioja suspaprastinta tvarka. Mano zemes paskirtis – zemes ukio. 0.1690 ha. Ir yra 35 metrai nuo ezero kranto. Ar galeciau pakeisti paskirti ir atsivežti mobilu modulini namuka jei nevirsytu 25 metru nuo ezero. Ar reikia gauti papildomus sutikimus?

    1. jeigu jis laikinas statinys – tai statybai leidimo niekas neduos. galbūt savivaldybėje galima susiderinti leidimą laikinam pastatui? kreipkitės į tuos, kad prekiauja tais mobiliais nameliais. galbūt jie jau “atkalę sistemą”.
     bendru atveju – ŽŪ paskirtis yra ŽŪ veiklai, o ne statyboms. Nebent esat ūkininkai.

  3. Sveiki. Nusipirkome buta miestelyje antrame aukste, mums priklauso ir palepes dalis. Ar reikia leidimu palepeje pasidaryti kambarius? Ar reikia tai iregistruoti ar pan.

   1. Reikėtų. Čia reikia ir leidimą gauti. Tikriausiai bus daromi laiptai ir pan. Rekonstravimo projektas. Be projekto rizikuojat gauti ir baudų.

  4. Sveiki
   Ar galiu pastatyti kilnojama nameli mobilu 38kv.m. savo namu valdos sklype miesto ribose ?
   Pajungti elektra vandeni ir nuotekas
   Dekoju

 2. Sveiki,
  Kaimo vietovėje noriu nugriauti seną gyv. namą. ir vietoj jo pastatyti naują, jis neviršytų 80m2. Ar turiu turėti projektą ir gauti leidimą?
  Ačiū

  1. Sveiki,
   Norint statyti naują GYVENAMĄ NAMĄ, ar rekonstruoti seną GYVENAMĄ NAMĄ (griauti/perstatyti/keisti) reikia turėti projektą ir leidimą.
   Statant naują ūkio pastatą iki 80m2 leidimas nebūtinai reikalingas.
   Turint seną registruotą namą verta pasigilinti ir paplanuoti darbus protingai. Paskambinkit, pakonsultuosim išsamiau.

    1. Sveiki. Dvigubas sodo sklypas beveik 12a. Kol kas ne miesto ribose. Yra pastatytas gyvenamasis namas. Ketiname įsigyti kaimynu 6a sklypa ir prijungti prie mūsų jau esamo 12a. Naujame sklype planuotume statyti ukini pastata/garaza ne daugiau 80m2. Butu kaip atskiras pastatas. Ar reikalingas statybu leidimas tokiu atveju? Aciu

   1. Sveiki,
    Savo kieme norim pasistatyti maža parduotuvę, apie 30 kv2m. Kaip būtų paprasčiau? Statyti kaip laikiną pastatą, bet ar tada galima bus vykdyti prekybą (maisto produktai)? Ar jau kaip normalų pastatą? Tada kaip suprantu ir projektas, leidimas ir t.t.?
    Ir jei nuo savo sklypo ribos norėčiau statyti atitraukus tik 1 metrą, o ribojasi su savivaldybės gatve, tai kur gauti sutikimą, ar tai iš vis įmanoma?
    Būčiau labai dėkinga už ataakymą 🙂

    1. Savo valdoje iki 30m2 galima statyti statinius be leidimų. Jie patenka į nesudėtingų statinių grupę. Jeigu reikia statyti arčiau ribos – reikia sutikimo. NŽT duoda sutikimus dėl valstybinės žemės. Pabandykit pradžiai parašyti prašymą jiems.

   2. Sveiki,2015m buvo pastatytas namas iki 80kv bet iki sios dienos vis neiregistruotas,norejau pasiteirauti jeigu dabar ji norint iregistruoti ar reikia jam projekto ar statybos leidimo?

 3. Labadiena, turiu sodo nama sodu bendrijoje, kuri noriu rekonstruoti. Bendras plotas yra 67kw taciau i sia kvadratura pagal namu knyga ieina ir rusys po visu namuku ir palepe ( rusys ir palepe neirengti) atmetus rusy su palepe lieka apie 20kw
  Klausimas butu ar galeciau be jokiu leidimu dastatyti 60kw nekeiciant sodo namo paskirties i gyvenama. Dastatant nebutu virsyta 80kw riba… Aciu uz atsakyma…

  1. Sveiki. Taip galit.
   Rūsio plotas nėra skaičiuojamas į tą 80m2 normą. Bet įrengta palėpė – taip.
   Taigi, jei po rekonstrukcijos 1 ir 2 aukštų (mansarda skaičiuojama nuo 1.6m aukščio) plotų suma bus iki 80m2 – viskas ok. Tokį sodo namą galima įteisinti ir be projekto su leidimu.

  2. Sveiki, o turint mažesnį nei 50a žemės ūkio paskirties sklypa, galima vasarnamio/ pirtelės statyba?

   1. cituoju dalį VTPSI pranešimo: Primintina, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, kitais privalomaisiais dokumentais bei teisės aktais, vienbučiai gyvenamieji pastatai gali būti statomi kitos paskirties žemės sklypuose, kurių naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, taip pat žemės ūkio paskirties žemėje – ūkininko sodyboje bei mėgėjų sodų žemės sklypuose. Kadangi vasarnamiai yra poilsio paskirties pastatai, tai jie gali būti statomi kitos paskirties žemės sklypuose, kurių naudojimo būdas rekreacinės teritorijos.

 4. Laba diena,

  Įsigijau kotedžą su sklypu (Akademijos miestelyje, Kauno raj.) kuris apibrėžtas bendro naudojimosi taisyklėmis. Savo pusėje, kur sklypas ribojasi su gatve noriu statyti sandėliuką apie 20 kv.m. Tokio tipo pastatui statybos leidimas neprivalomas, bet ar galiu jį statyti prie pat tvoros? ar turi būti išlaikyti atstumai?

  1. Sveiki, taip leidimas nėra privalomas. Tačiau norint statyti (ir registruoti!) statinį prie pat tvoros – reikia gauti kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Šiuo atveju suprantu, kad tai yra valstybinė gatvė. Todėl suderinimą galėtų duoti NŽT. Kreipkitės raštu su schemute dėl pritarimo ir gausit atsakymą. Taip pat įvertinkit, ar sandėliukas nebus statomas ant kokių nors komunikacijos trasų – dujos, elektra ar pan. Sėkmės!

  2. Laba diena. Mes turim žemės sklypą kurio paskirtis yra namų valda. Ant jo norėtume pasistatyti namuką iki 60 kvadratu butų kaip sodo namelis. Ar tokiam namukui reikia gauti statybos leidimą ?

   1. Sveiki, 60m2 jau 2 nesudėtingų statinių grupė. Kaime – leidimo nereikia. Mieste – reikia. Išimtis – sodų bendrijos. Sodų pastatai. Sodų pastatą galima statyti sodų paskirties sklype. Detaliau – straipsnyje. 🙂

    1. Laba diena,
     Planas įsigyti seną sodybą su +-100a sklypu. Mintis būtu tokia: sklype iškasti tvenkinį ir aplink jį, pastatyti 10vnt modulinių namukų apie 25-30kvm kiekvienam vienetui. (Planas sukurti mini stoviklavietę su galimybe trumpalaikei nuomai). Klausimas, ar sklypas privalo būti namų valdos, norint įgyvendinti tokį projektą? Viskas būtų daromo NEmiesto teritorijoje, +-10km už miesto ribų (būtu greičiausiai koks kaimelis). Ar reikėtu kažkokių statybos leidimų ir projektų šiai idėjai?

     1. Statybai reikalinga namų valda. ŽŪ skirtas ūkininkauti. Nebent esat ūkininkas ir susiderinot ūkininko sodybos projektą.

 5. Kokie statybos darbai turi buti padaryti sodo name iki 80kw iregistruot 100% baiktuma ir uzregistruot registru centre?

  1. Sveiki,
   Sodo namas turi būti normaliai baigtas iš lauko. Daromos nuotraukos. Taip pat ir viduje neturėtų “būti smėlis”. Jei šiek tiek darbų dar viduje trūksta – nieko baisaus.

   1. Pasistatau 80kw sodo nama kiek kw gali buti paklaida( jei tai isvis galima) ?
    Ir jeigu prie tu 80kw prijungiu (daleiskim 20kw kateliniai) su iejimu tik is lauko (is vidaus nebutu iejimo) tai nesiskaiciuotu i ta 80kw?

    1. Vidaus patalpų plotas turi būti IKI 80m2. 79,9m2 ir ne daugiau.
     Jeigu katilinė bus kaip atskiras statinys – atskiras įėjimas iš lauko, atskiras stogas, o ne bendra konstrukcija – viskas OK. Katilinę bus galima įteisinti kaip atskirą statinį.

  2. Sveiki, gyvenamas namas ,gyvena 4 šeimos- tipo kotedžas,turiu 2 kamb. būta 40,08 kvad. miesto ribose,mano yra kampinis noriu dastatyti 10 kvadr įsirengti vonios kamb. Žemė išpirkta 3,5 aro. Ar galiu statyti? Ar reikalingas projektas? Kiek žinau yra supaprastinta tvarka. Nes už projekta užsiprašė neadekvačią kainą. Šilutės m. Dėkoju iš anksto.

 6. Sveiki . Noriu salcininku r. Dainavos kaime pastatit namuka 65m2 namuka. Projekta jau pats nusipeseu nes nerandu tinkamo. Kokiu dokumentu man reik ir kaip jos gaut . Nama pradesiu statit 2021 m

  1. Sveiki, norint statyti gyvenamą namą – reikia rengti projektą ir gauti statybos leidimą. Siūlau kreiptis į architektus, kurie galės padėti su statybos leidimo gavimu.
   Vėliau pastačius – kreipkitės pas mus. Padėsime su įteisinimu ir registravimu.

 7. Sveiki, gal galėsite pakomentuoti keletą klausimų?
  1. ar išlikęs reikalavimas, kad Nesudėtingam II gr. statiniui tarp laikančių konstrukcijų būtų ne daugiau nei 6 m. atstumas? Ar dabar žiūrima tik į plotą ir aukštį ? Jei taip, gal galėtumėte nurodyti teisės aktą, kur tai norodyta?
  2. Statybos įstatyme 51 str. perskaičiau, kad
  Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

  5) atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
  Ar tai reiškia, kad namas iki 50 kv. neprivalo atitikti A++ (2021 m.) klasės reikalavimo, nes nebus vertinamas jo energinis naudingumas?

  1. Sveiki,
   Dėl laikančių konstrukcijų. Šiuo metu galiojančiame STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nurodyta, kad nesudėtingos grupės statinius apibrėžia plotis, aukštis ir ar bus laikomos pavojingos medžiagos. Reikalavimo dėl laikančių konstrukcijų nėra.
   12 metrų tarp laikančių konstrukcijų yra požymis ypatingų statinių. To pačio įstatymo 5 skyriaus 2 skirsnis.
   Dėl energinių reikalavimų. Klausimas įdomus. Labiau teorinis. Praktikoje dar nepasitaikė. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ nurodo, kad energiniai reikalavimai nėra taikomi pastatams iki 50m2. Taip kaip ir jūs rašote. Tai logiška manyti, kad statant namą iki 50m2 energinių reikalavimų nėra.
   Tačiau kyla retorinis klausimas. Jei statai namą, investuoji į projektą, leidimą ir t.t. Tai ar tikrai verta tai daryti tik dėl 50m2?? 🙂

 8. Sveiki, klausimas dėl statybą leidžiančio dokumento. Maišiagaloje namų valdos sklype planuoju statyti I grupės nesudėtingą statinį (pagalbinio ūkio be gyvenamųjų patalpų). Sklype šiuo metu nėra jokių statinių. Kaip suprantu, pagal STR staybos leidimas nėra reikalingas. Tuo pačiu planuoju įsivesti elektrą, ESO pateikiau paraišką. ESO reikalauja statybos leidimo, motyvuodami savo vidinės tvarkos reglamentais. Ar tokiu statybos atveju statybos leidimas apskritai išduodamas, ar ESO reikalavimas neprieštarauja STR?

  1. Sveiki, taip teisingai, tokiam statiniui leidimas nėra reikalingas. Čia gali būti ESO naujų vartotojų prijungimo politika. Bet esam praktikoje darę įvadą į tokius statinius. Vietoj leidimo pateikėm statinio schemą, paaiškinimą, kad leidimas nėra reikalingas ir ESO davė prisijungimo sąlygas. Pabandykit taip

   1. Sveiki, žemės ūkio paskirties sklype turime pastatytą pirtį, kuri pastatyta 2015 metais, norime ją įregistruoti kaip gyvenamą namą. Pastatas stovi kaimo teritorijoje. Ar įmanoma? Pastato išoriniai matmenys 8,77×5,77

    1. Sveiki, per mažai informacijos norint atsakyti. Bet kuriuo atveju, jei jau ir turit registruotą pirtį – pakeisti paskirtį į gyvenamą namą – reikia rengti rekonstrukcijos projektą. Suraskit jūsų apylinkėse dirbantį architektą ir kreipkitės dėl projekto parengimo ir statybos leidimo gavimo.

   2. Sveiki, turime analogišką situaciją. Jūsų komentaras labai aktualus. Pagal galiojančius elektros įvedimo įkainius už laikino įvado įvedimą vartotojas sumoka visą 100% paskaičiuotos sumos. Jei turi leidimą – 50% paskaičiuotos sumos bei tai būtų nuolatinis įvadas.

    Gal žinote ar nesudėtinga, statisniui, kai nereikia statybos leidimo galima įrengti pastovų įvadą ar tik laikiną?

    1. klauskit ESO. anksčiau jiems užtekdavo paprastos schemos, kurioje parodai, jog statai nesudėtingą statinį, kuriam leidimo nereikia ir elektrą duodavo. gal šiuo metu yra kitaip. jei sužinosit kažką naujo – pasidalinkit

     1. Ačiū, pasidomėsiu. Perskaičiau straipsnį, bet klausimas liko 🙂
      Konkrečiu atveju, jei žemės sklypas žemės ūkio paskirties Vilniaus raj. galima ūkininko sodyba (t.y. vienas gyvenamosios paskirties namas ir ūkinisi pagalbinisi kiti statiniai). Statybos leidimo suprantu reiktų. Bet ar reikia gyvenamajam namui iki 80m2 supaprastinto projekto ?

     2. Gyvenamam namui projekto ir leidimo jau reikia visada. Nesvarbu kiek m2.

   3. Sveiki, sodu bendrijoje norime rekonstruoti negyvenamą sodo pastatą i sodo nameli (iki80kv.m) kuriame gyvensime. Ar reikalingas leidimas?

   4. Sveiki “Vietoj leidimo pateikėm statinio schemą, paaiškinimą, kad leidimas nėra reikalingas”
    Gal galima smulkiau, kokia statinio schema, paaiškinimas?

  2. Sveiki. Norime statyti ūkinės paskirties pastatą. Nugriovėme seną, naują norime atstatyti labiau patraukdami į šoną nei buvęs pastatas. Tad dalis pastato statytūsi ant senų pamatų, o dalis neturi jokių pamatų, reikėtų lieti naujus. Naujų pamatų reikėtų 4×5m, ūkinis būtų 5m aukščio. Dėl atstatymo ant senų pamatų kaip ir aišku, o kaip dėl tos vietos kur reikės naujų, nes ta viena gautūsi per ūkinio pastato vidurį. Norim L formos pastatą atstatyti sujungiant garažo ir nugriauto ūkinio vietas. Alytaus raj.
   Ačiū už atsakymą.

   1. Senas pastatas būtų griaunamas, išregistruojamas. Naujas statomas, registruojamas. Reikalavimai ūkio pastatui visi tie patys. Kaime iki 80m2, mieste iki 50m2. Aukštis atitinkamai. Geriau atitraukti nuo kaimynų bent 3m.

  3. Sveiki. 2020.12.11 atsakėte į Liudviko paklausimą (ar iki 50m² gyvenamąjam namui reikia siekti A+ {dabar jau A++} energetinės klasės). Ar jau turėjote praktikos tokioje situacijoje ar dar tik teorinė nuomonė?

   1. Šiuo metu priduodant bet kokio dydžio gyvenamuosius namus, kuriems buvo išduotas statybos leidimas – reikalaujama energinio sertifikato. Jeigu rengiant projektą ir gaunant statybos leidimą jame bus nurodytą – “Energinė klasė – nesertifikuojama” – viskas OK. Jeigu leidimą gaunant bus nurodyta A++ namas – reikės gauti A++ sertifikatą.

 9. Sveiki, kaimo vietovėje norime rekonstruoti pirtį ir pavėsinę i viena pastatą (vasarnami su mansarda). Namo valdoje registruotas gyvenamasis namas yra. Rekonstruotas pastatas butu 8x9m. T.y 72m2. Ar pries atliekant darbus reikia gauti leidima darbams vykdyti?

  1. Sveiki, jeigu statinys bus namų valdos ribose ir nebus mansardos, tuomet 72m2 statinys registruojamas be statybos leidimo. Rengti projektą ir gauti leidimą nėra privaloma

  2. Turime namą pradėtą 2000m. Namų valdos sklype, su statybos leidimu. Tik 2020 užregistruotas 40 proc. Bet jis upės, vandens telk. Apsaugos zonoje, ar galima pastatyti ir nebijoti jog bus liepta nugriauti ? 🙂

 10. Sveiki,
  Ar ūkininko sodyboje statomam gyvenamąjam namui taikomi nauji reikalavimai (nuo 2021 metų) energetinei klasei? Ar namas gali būti B, A ar A+ klasės ar turi būti taip pat kaip namų valdoje a++?

  1. Sveiki. Reikalavimai tokie patys. Nuo 2021 metų naujai statomas namas turės atitikti A++ energinę klasę.

 11. Laba diena,
  Kaime namų valdos sklype norime pasistatyti ūkio paskirties pastatą 61kv.m.
  Ar reikia tokiam statiniui leidimo?
  Kokie reikalavimai taikomi? Atstumas nuo sklypo ribos? Gaisriniai reikalavimai nuo kaimynų pastatų taikomi?

  1. Sveiki, jeigu sklypas nėra kokiam draustinyje ar kultūros pavelde – tokiam 61m2 ūkio paskirties statiniui leidimo nereikia. Nuo sklypo ribos min 3m. Gaisrinių reikalavimų tokiem statiniam nelabai kas žiūri.

   1. Laba diena.
    Vilniaus mieste, prie Traku Vokes gyvenamasis namas jo issinesiojimas 2010 metais buvo jau 80%. Noreciau nugriauti ir vietoj jo atstatyti nama Bendras namo plotas apie 70kv. Ar reikia leidimo rekonstrukcijai ar naujai statybai? Ar galiu atstatyti be leidimo? Aciu uz atsakyma.

    1. Sveiki, jei atstatysit lygiai tokį patį – galbūt praeis kaip “paprastasis remontas”. Jei kažką keisit – rekonstrukcija. Namo rekonstrukcijai reikia leidimo ir projekto. Kreipkitės į architektus.

 12. Sveiki, Vilniaus r., kaime įsigijome namų valdos sklypą. Kol susiprojektuosime pagrindinį namą ir gausime statybos leidimus- akivaizdžiai užtruksime metus ar virš. Ieškome būdo greičiau įsikelti gyventi į sklypą. Ar įmanomas variantas pirmiau pasistatyti kokį 50kv.m. “nesvarbu kokiu pavadinimu” statinį dar iki vasaros ir jame apsigyventi ir tuomet rūpintis pagrindinio namo vystymu? Ar ir tokiam mažam statiniui kaime reikia pirmiau projekto ir statybos leidimo? Mūsų planuose bet kokiu atveju yra tokio dydžio svečių namelis, bet jame ir wc, ir dušas tikrai bus, tad ar įmanoma, kad jis būtų traktuojamas kaip pagalbinis ūkinis pastatas, ar klystu?

  1. Sveiki, taip žinoma galit. Ūkio paskirties pastatui kaime, namų valdoje, jei nėra kokių spec apribojimų sklypui – projekto, leidimo nereikia. Išlaikykit bent 3m nuo sklypo ribos ir tokį statinį galėsim vėliau įteisinti ir užregistruoti. Gerų statybų! Lauksim grįžtant 🙂

   1. Mano variantas panašus kaip ir buvusiame klausime. Kaimo vietovė, Vievio sen., sklypas su adresu, ne saugoma teritorija. Kad galėčiau gauti sąlygas elektrai įsivesti (ne statybinei o ūkiniam pastatui) norėčiau rašyti paraišką ūkiniam statiniui prijungti. Ar pasistačius ūkinį pastatą tarkime 79m2 vidaus ploto ir 8,49m aukščio galima įsirengti patalpas pritaikytas buities daiktams sandėliuoti, automobiliui laikyti ir kelias patalpas (kambarius) komfortiškai pernakvojimui savaitgalį ?
    Linkstu prie to ar galima tokį ūkinės paskirties statinį naudoti kaip vasarnamį savaitgaliams, atostogoms ? Kas gali prisikabinti, patikrinti ?

    1. Žiūrint pagal įstatymą – patalpas turi naudoti pagal paskirtį. Bet praktikoje tikrai daug kas turi pagalbinio ūkio pastatus, kurį naudoja net pastoviam gyvenimui. Jei neklystu – dauguma loftų yra negyvenamos patalpos, o studijos ir pan. Dėl elektros įvedimo į ūkio pastatą, kuriam nereikia statybos leidimo – kreipkitės į ESO. Anksčiau su schema ir paaiškinimu ką statai – duodavo.

   2. Sveiki.Ar galimas analogiškas variantas žemės ūkio sklype.Ūkininko sodybos projektas yra.

 13. Sveiki,ar didelės problemos laukia sumažinus sodyboje 70 kv Rąstinį gyvenamajį namą į 40kv,neturint statybos leidimo ir projekto?

  1. Sveiki, kaip suprantu senas namas buvo registruotas 100proc baigtumu, jis buvo 70m2. Rekonstravote jį perstatydami ir sumažindami iki 40m2. Jeigu sklype netaikomi kokie spec ribojimai, sklypas yra kaime – problemų neturėtų būti. Galima daryti naują inventorizacijos bylą, formuoti rekontrukcijos deklaraciją, atnaujinti sklypo geodezinius matavimus ir viską įteisinti. Bet norint pasakyti tiksliau – reikia matyti konkrečius dokumentus ir situaciją.

   1. Laba diena, pas mane senas rastinis namas priduotas 100%,kvadratura 70kv , pamatai is akmenu, klausimas toks butu ar nugriovus galima statyti naujai neissipleciant is seno projekto ribu, ar reikalingas projektas ir koks, namas kaime, nepriskiremas nei regijoninem ni kitokiu apribojimu. Aciu uz atsakyma

    1. Sveiki, jei namas po remonto (suprantu, kad čia jau beveik nauja statyba) bus tų pačių matmenų, išlaikytos ne blogesnės laikančios konstrukcijos, langai, durys panašiai – bus galima formuoti kaip remontą ir atnaujinti namo dokumentus tuo pačiu unikaliu nr. Paprastam remontui projekto, leidimo nereikia.

 14. laba,
  sklypas rekreacines paskirties prie ezero. norime statyti pirti su poilsio zona.
  kokie galimi variantai? kokie reikalavimai? ar butinas projektas ir leidimas statybai?
  kokiais atvejais jo nereikia? jei statytume valciu prieplauka? ar reiktu leidimo ir projekto?
  kokie max ismatavimai galimi?
  dekui.

  1. Sveiki. Tokiam sklype neabejotinai yra vandens telkinių apsaugos zonos ir kiti apribojimai. Anksčiau ar vėliau iškils statinių teisėtumo klausimas. Patartume raštu kreiptis į vietos savivaldybę, nurodant norimus statyti statinius ir gauti jų atsakymą.

   1. Sveiki, turime žemės sklypą su buitinės paskirties 40kv.m pastatu, norime rekonstruoti pastatą į gyvenamosios paskirties iki 80kv.m.
    ar reikalingas tada planas?

 15. Laba diena. Isigyjome sklypa sodo bendrijoje be pastato. Noretumem pasistatyti toki didesni sodo nameli 80kvm kad leisti ten laika vasara ir gyventi. Ar reikia leidymo statyboms tokiam statyniui?

  1. Sveiki. Pagal šios dienos įstatymus sodų bendrijoje esantys sodo pastatai iki 80m2 priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams. Jiems leidimas nėra privalomas. Išlaikykit atstumus nuo kaimynų ir galit statyt. Kai reikės įteisinti – paskambinkit. Sėkmės

 16. Sveiki, klausimas dėl garažo statybos gyvenamosios paskirties sklype Vilniaus m. Ar galimas toks variantas, jog vietoj 80kv. garažo statyti du atskirus po 40-50kv. taip išvengiant projektavimo ir statybos leidimo darbų? Jei taip, koks reikalingas minimalus atstumas tarp jų ir iki aplinkinių pastatų? Kaip suprantu svarbu, jog būtų atskiri įėjimai iš lauko ir atskiros stogų konstrukcijos? Ačiū iš anksto.

  1. Sveiki, Taip. Teoriškai įmanoma. Statiniai turi būti iš tikrųjų atskiri – t.y. turėti atskirus įėjimus, atskiras konstrukcijas, stogas turi būti taip pat atskiras. Esame įteisinę statinius kaip atskirus ir su bendra siena. Tačiau čia rizika, kad registrų centras atmes, jei jiems atrodys, jog čia turi būti bendras statinys. Nuo kaimynų – standartiškai 3m. Arba raštiškas sutikimas, jog nėra prieš.

   1. Prienų rajone ž.ū. paskirtis sklype viename pastate turiu įregistruotus keturis skirtingus pastatus, kurie turi atskirus įėjimus, bendras sienas ir bendrą stogą.

 17. Sveiki, turime namų valdos sklypą Trakų raj. Norime jame pastatyti karkasinį namą, iki 50 kv.m. Kiek suprantu, jam statybos leidimas yra būtinas? Ir tai turi atitikti A++ klasę?
  Nes radome tokį išaiškinimą:
  1. Pastato energetinis naudingumo sertifkatas yra privalomas visiems naujai statomiems pastatams išskyrus:
  1.5. atskirai stovinčių pastatų, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;

  1. Sveiki, taip teisingai. Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus energiniai reikalavimai taikomi pastatams nuo 50m2. Vadinasi, jei statote 49m2 namą – energiniai reikalavimai nėra privalomi.
   Tačiau, jei norite gyvenamo namo – projektą rengti ir leidimą gauti teks. Projekto derinimo metu – savivaldybė gali suinterpretuoti energinius reikalavimus ir savaip. Tad reikėtų su jais dėl to padiskutuoti.

 18. Sveiki,
  1) Sodo bendrijoje statant gyv. paskirties namą iki 80m2 leidimo nereikia, o kaip dėl supaprastino projekto, ar jis taip pat nereikalingas?
  2) Ar reikia leidimo Vilniaus mieste arba rajone statant gyv. paskirties namą iki 80m2? Ir ar reikalingas supaprastintas projektas? Jei taip, ar gali supaprastiną projektą ruošti statybų inžinerijos bakalaurą turintis asmuos (turintis atestatą) ar visgi visi derinimai privalo būti derinami su architektu? Ačiū.

  1. sveiki,
   1 – statant bet kokį gyv. namą leidimo reikia;
   2 – statant bet kokį gyv. namą leidimo reikia. paprastai tokius darbus daro architektas. dėl bakalauro diplomo abejočiau. bet galit pasidomėti dėl projektuotojams keliamų reikalavimų. čia ne mūsų sritis.

  2. Sveiki,norejau pasiteirauti.Gyvenamosios paskirties sklype, kaimo vienoveje, stovi iregistruotas senas rastinis ukinis pastatas (mazdaug 50kv2, pamatas is akmenu). Jis labai ispraustas i kampa, per kelias pedas nuo kaimynu sklypo ribos. Noretume ji nugriauti ir statytis pirtele. Pamata darytume nutolusi apie 2,5 metro nuo kaimynu, nes norime erdves. Ar nekils jokiu problemu? Pirtele nevirsys 50kv2.

   1. Sveiki, tai bus naujas statinys. Geriau atitraukti 3m nuo ribos, taip nereikės kaimynų sutikimo. Seną statinį galima išregistruoti. 50m2 pirtelė – viskas ok. Galima statyti be projekto. Paskambinkit, kai reikės įteisinti.

  1. Logiškai mąstant, jeigu statinį norit registruoti kaip nekilnojamą daiktą – galioja tos pačios taisyklės kaip ir kitiems pastatams. Aprašėm straipsnyje.
   Jeigu norit statinį pastatyti laikinam naudojimui – kreipkitės į vietos savivaldybę. Jie turėtų duoti atsakymą ar toje teritorijoje tai galima daryti.
   Jeigu tame pastate norite vykdyti viešas paslaugas – apgyvendinimą. Čia vėl kitas klausimas. Reikia domėtis kokie keliami reikalavimai tokioms paslaugoms, kokius dokumentus turėti, kad legaliai vykdytum veiklą. Mes tuo neužsiimam. Sėkmės!

 19. Laba diena. Norėjau pasiklausti dėl pastogių ar jos visada yra matuojamos? Norim prisiduoti namą 100% , bet turime pastogę ten jokios apdailos nėra, tiesiog yra langai plastikiniai, grindys medžio drožlių plokštės. Ir matininkė sako, kad nesvarbu ar įrengta iki galo ji vis tiek turi matuot ar tai tiesa? Ar tiesiog nori pinigėlių pasipelnyti…

  1. Sveiki, manyčiau, kad matininkė teisi. Jeigu yra statinys prie namo, tuo labiau su stogu ir įstiklintas jo “nematyti” negalima. 🙂 . Kitas klausimas kaip jį forminti, kad nebūtų problemų priduodant. Šiuo klausimu jau reikia daugiau pasigilinti.

 20. Sveiki,
  Planuojame įrengti kavinę jūriniame konteineryje. Jis būtų pastatytas privataus asmens komerciniame sklype, miesto zonoje. Taip pat planuojame prisijungti prie miesto vandentiekio bei kanalizacijos. Ar toks laikinas pastatas vis dar skaitosi kaip laikinas? Ir ar reikia gauti kokių nors leidimų tokios kavinės pastatymui? Ačiū už Jūsų atsakymą.

  1. Sveiki, reikėtų kreiptis su prašymu į vietos savivaldybę ir vietos tinklų tiekėjus. Čia ne mūsų sritis. 🙂 . Sėkmės!

 21. Sveiki,
  Ar galima žemės ūkio paskirties sklype statyti jūrinį konteinerį/vasaros namą. Ar reikia formuoti ūkininko namo valdą? Plotas neviršys 30 kvadratų

 22. Laba diena
  Noriu kuo skubiau pradėti statyti gyvenamąjį namą miete, tačiau projektavimo darbai užsitęs dėl dabar galiojančių reikalavimų geologinių tyrimų atlikimui, topo nuotraukos atnaujinimui ir ttt. ar aš galiu pradėti įrenginėti pamatus traktuojant, kad jie bus naudojami nesudėtingam pirmos grupės statiniui (kaip pvz. šiltnamis, ar pagalbinis ūkinis statinys, ar ilgas lauko suoliukas 😊 ar pan.), o vėliau gavus leidimą statybai tęsti pradėtus darbus. Ar reikia kažkaip papildomai įforminti? Ar tai turės įtakos priduodant statinį.

  1. Čia jau spręsti Jums ar tokia rizika priimtina 🙂 Statyti be statybą leidžiančio dokumento – negalima. Prieš pradedant statyti – reikia ir suderinti pranešimą apie statybų pradžią. Bet taip, praktikoje matome daug atvejų, kai statyba startuoja greičiau, nei dokumentai. 🙂 .

  2. Sveiki, norėčiau statyti vasarnamį iki 50kvm keleta metrų nuo namo, namų valdos sklype, miesto teritorijoje, be projekto. Įdomu, kaip skaičiuojamas 50kvm bendras plotas. Tai yra su vasarnamio lauko sienomis, ar skaičiuojamas tik vidaus naudingas plotas? Ačiū

   1. Yra du matavimo būdai. Vienas – rodomas tik statinio kontūras, perimetras. Dažniausiai taip matuojami mažaverčiai ūkio paskirties pastatai ar pan. Kitas – detalus – kaip matuojami namai, sodo namai – braižomos vidaus patalpos, daromos foto, skaičiuojamos patalpų kvadratūros. Jūsų atveju planas minimum – tilpti į numatomus 50m2 su vidaus patalpų m2.

    1. Ačiū už komentarą, bet man dar vis neaišku ar vasarnamis galės būti statomas be projekto? Tarkim jo vidinis bendras plotas 48kvm,o su lauko sienomis 64kvm. Jai statyciau garažą tai turėtų būti iki 50kvm su lauko sienomis, tai yra skaiciuotusi perimetru,jai norėčiau statyti be projekto.

     1. Poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai). Tokių pastatų įteisinimas sudėtingas. Jeigu norit statyti be projekto ir įteisinti paprastai – vadinkit pastatą – Pagalbinio ūkio paskirties – Ūkio pastatas. O ne vasarnamiu. Tuomet 48m2 vidaus ploto pastatas galės būti įteisintas ir be projekto.

 23. Sveiki, sklypo paskirtis : namu valda-rekreacine 16a, su vandens pakrante.
  Kokios paskirties ir kokio dydzio pastata galiu statyti su statybos leidimu ir projektu ?
  Kokios paskirties ir dydzio galiu statyti be leidimo ir projekto ?
  Man labai susuko galva tas zodis REKREACINES . Be jo kaip ir viskas aisku.

  1. Sveiki. Sklypuose prie vandens telkinių dažniausiai yra vandens telkinių apsaugos zonos, kiti ribojimai. Rekomenduojame statant bet kokį statinį – rengti bent jau supaprastintą projektą ir gauti bent kokius suderinimus savivaldybėje. Turėsit mažiau problemų ir klausimų ateityje, jeigu bus kokie skundai ar tikrinimai.

   1. Sveiki,
    Noriu pasiteirauti ar žemės sklype esančiame kaimo vietovėje (namų valda) galima statyti ūkio pastatą be leidimų, derinimų iki 80 m2, kuris tarnaus pagrindiniam daiktui, t.y. žemės sklypui, gyvenamojo namo ten nežadu statyti, sklype yra sodas, tvenkinys, šiltnamis, elektros įvadas, suteiktas adresas ir jei galima statyti ar tą pastatą bus galima priregistruoti registru centre?

 24. Sveiki, namų valdos sklype, rajone,
  pastatytas sanitarinis mazgas 28 kv.m. (2 wc, 2 dušai, 2 kriauklės). Ar jam reikalingi kokie registravimai ir pan.? Kai statėme architektė sakė, jog nereikalinga.

  1. Sveiki, leidimo ko gero nereikia. Bet jei statinys rimtas – su pamatais, rekomenduotume jį užregistruoti. Paskambinkit – pasitarsim.

 25. Sveiki. Turime 8km. už Trakų kaimo vietovėje namų valdos sklypą. Kad galėtume tvarkytis, norėtume pasistatyti pagalbinio ūkio paskirties ūkinį pastatą iki 60 kv.m. be pamato, gelžbetonio konstrukcijų. Namo statyti artimiausiu metu neplanuojame. Ar reikia tokiam statiniui statybos leidimo, projekto? Jei leistų statyti, ar galėtume vėliau jį įregistruoti?

  1. sveiki, jeigu kažkokių spec apribojimų sklype nėra – viskas ok. Galima statyti ir vėliau įteisinti

  2. Sveiki. Paveldėjau mieste namą ir sklypą. Sklype yra malkinė ir nedidelis ūkinis pastatas. Pastatai neregistruoti. Nuo ko pradėti, tam kad galima būtų įteisinti šiuos Pastatus? Kokiu dokumentų reikės?

 26. Laba diena,
  1) Ar rajone statant nama iki 50m2 ir iki 80m2 turi uzbaigtumas buti A++?
  2) ar prie ukines paskirties pastato dastacius gyvenama nama – ukini pastata reiktu apsiltint ir sandarint, kad atitiktu A++ reikalavimus?
  3) ar statant ukini/ ar gyvenama iki 50m2
  rajone, reikia pries statant is vis kams nors pranest? Ar pastacius priduot reikia?
  Aciu

  1. Sveiki,
   1 – statiniai iki 50m2 dėl energinių reikalavimų nereglamentuoti. 80m2 gyv. namas – projektas, leidimas, A++;
   2 – priklauso kaip “dastatysi” 🙂 . yra keli variantai. rekonstrukcija, blokuotas atskiras statinys ir pan;
   3 – statant nesudėtinus statinius pranešimo nereikia.

 27. Laba diena,

  Ruošiamasi namų ūkio paskirties teritorijoje statyti 1 kategorijos nesudėtingą pastatą-paskirtis garažas, 5m aukštis, 24m2 plotas. Vilniaus rajonas, pastatas nepriklausytų saugomoms teritorijoms, miestui

  Klausymas:
  1. Projektas nereikalingas?
  2. Reikalingas leidimas iš savivaldybės?

  Ačiū.

 28. Laba diena.
  Sodo bendrijoje nugriovus seną sodo namelį, kuris 1964 m. buvo pastatytas 1 m atstumu nuo kaimynų sklypo, ant senų pamatų statant naują namelį, nedididant nei užstatymo ploto, nei senojo namelio aukščio, ar reikia rašytinio suderinimo su kaimynais dėl 1 m atstumo iki jų sklypo?

  Dėkui.

  1. Sutikimas statant 1m atstumu nuo kaimyno būtinas. Jei yra ginčas – taip, galima rodyti, kad pastatas jau stovėjo, jis buvo registruotas, jūs statot ant tų pačių pamatų.
   Tačiau bet kuriuo atveju, geriau susitarti ir sutikimą raštu turėti, nei ginti savo tiesą teismuose. 🙂

 29. Labas vakaras, gal galite pasakyti kaip elgtis tokiu atveju, kai norint parduoti zemes sklypa t.y. sodą, notarai rekalauja įregistruoti statinius, kurie RC išraše pazymeti kaip neįregistruoti statiniai, taciau ant kadastrinio plano jie yra nubraizyti. Kalbejau su matininku, tai sake, kad ten joks namas ir net neregistruotu tokio statinio. Kaip man toliau elgtis?

  1. Tai retai pasitaikantis atvejis. Tačiau neseniai tokį turėjom. Absoliuti dauguma notarų netvirtina sandorio, jei sklypo plane pažymėtas neregistruotas statinys. Reikia jį užregistruoti, arba nugriauti ir atnaujinti sklypo planą. Vienas notaras sutiko forminti tokį sandorį su sąlyga, kad pirkėjas raštu įsipareigos nugriauti statinį per 2savaites. Tokia ta praktika.

 30. Sveiki, turiu žemės ūkio paskirties sklypą kaimo vietovėje, bet jis yra įtrauktas į miesto plėtros planą mazaauksciams namams statyti, todėl negaliu ūkininko sodybos įregistruoti.(o gal galiu🙂) Tikslas pasistatyti iki 80kvm namelį, nebūtinai gyvenamosios paskirties ir ne pakliūti į a++ kategoriją. Ar yra koks variantas to išvengti?

  1. Jums verta pakeisti paskirtį į namų valdą. Tai šiai dienai nėra sudėtinga.
   Dėl energinių reikalavimų. Paskaitykit statybos įstatymo 51straipsnį. Ten detaliai viskas surašyta.
   2. Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:
   1) pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda;
   2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
   3) laikiniesiems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
   4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
   5) atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
   6) poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
   7) nešildomiems pastatams;
   8) avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas atsižvelgus į sąnaudas, skaičiuojant per apytikrį avarinės būklės pastatų ekonominio gyvavimo ciklą, būtų nenaudingas.

   1. Man tinka variantas tik statyti gyvenamosios paskirties pastatą mažesnį negu 50kvm, namų valdos sklype, tada gali būti ne a++ naudingumo. Tarkim jai su projektu statau gyv. Namą 15kvm (min namo plotas turi būti ne mažesnis 14kvm vienam asmeniui) pridavus namą (15kvm)statausi pagalbinio ūkio pastatą tarkim 79kvm bendro vidaus ploto be projekto (iki 80kvm galima be projekto, nes kaimo teritorijoje namų valda). Norėčiau sužinoti ar galimas toks planas🙂?

    1. Gal… 🙂 Norit turėti gyv namą 49m2? Investuoti į projektą, leidimą. Tada šalia statyti ūkinį. Vėliau nelegaliai sujungti. Ir tik tam, kad nereikėtų atitikti A++? 🙂 Tikriausiai teoriškai įmanoma… Tik reik įvertinti visus kaštus ir galutinį rezultatą. O jei tokį paskui reikės parduoti? Ir t.t.

     1. Sujungti tikrai nenoriu, tiesiog nenoriu kaime statyti pasyvaus namo(su dirbtinių plaučių aparatu ir gyventi burbule🙂) tiesiog būtų atskiras mažas namelis gyvenamosios paskirties, o jau pats namas 80kvm,tik neturės gyv. Paskirties, bet turės jaukų židinį, kurio a++ klasės name būti negali, nebent krosnelė su nepriklausomu oro padavimu. Tiesiog norisi natūralumo, o dėl piniginių sąnaudų, tai tikrai mažas namelis būtų už ačiū. 🙂

 31. Laba diena. Klausimėlis
  Vilniaus r. gyv. valdoje yra namas + ūkinis pastatas. Ūkinis pastatas turi dokumentus. (nuo senų laikų).
  2010 ūkinis pastatas buvo perdaromas į gyv. namą, bet nepabaigtas.
  Ar įmanoma tokį rekonstruotą pastatą užregistruoti kaip gyv. namą.?

  1. Ar buvo rengiamas rekonstravimo projektas? Greičiausiai be projekto įteisinti statinio kaip gyv. namo nebus galimybės.

 32. Sveiki, turiu projektą ir leidimą statyti namą namų valdos sklype, mieste, kurio bendras plotas 79m2. Ar reikia pranešti apie statybos pradžią valstybinei teritorijų planavimo inspekcijai?

 33. Sveiki.
  1. Namų valdoje noriu pasistatyti du pagalbinio ūkio sublokuotus pastatus, kurių kiekvienas yra iki 80m2. Jie turės bendrą stogą, ir vidines duris bendroje sienoje. Numatoma ūkinė veikla gali būti įvairi – sandėliavimas, nesudėtingi staliaus darbai (reikalingas trifazis švadas), sulčių spaustuvė, medaus sukimas ir pan. Sklypas yra kaimo vietovėje (iki 3000 gyv.). Kokie reikalingi leidimai statybai?
  2. Tame pačiame sklype noriu pastatyti pastatą (pirtelę) iki 50 m2 su terasa (30 m2). Terasa bus dengta stogu, kurio kraigo aukštis toks pat kaip ir pirtelės stogo kraigo aukštis. Įėjimas bus iš terasos. Bus reikalingas elektros įvadas (manau, kad įrangai reikės trifazio). Kokie reikalingi leidimai statybai?

  Ačiū.

  1. 1 – pagal NTR taisykles (greitai nepacituosiu, tačiau info iš matininkų patvirtinta žodžiu) ūkio pastatai turintys bendras konstrukcijas – sienas, stogą – laikomi vienu statiniu. Taigi “pagudrauti”, kad statomi 2x po 80m2 ūkiniai ir leidimo nereikia – greičiausiai nepavyks. 160m2 statiniui reikia rengti projektą, gauti leidimą.
   2 – patartume nedaryti bendro stogo, kuris užeina nuo pirties ant terasos. Geriau atskiras stogelis – prijungtas prie pirties sienos. Tokiu atveju pirtis – ramiai 50m2, stoginė atskira, prijungta prie sienos. Galima statyti be leidimo ir įteisinti paprastuoju būdu.

 34. Sveiki,

  daug panašių klausimų, bet vis kokia nors detalė skiriasi. Ar galite pakonsultuoti tokiu klausimu:

  namų valdos sklype norėčiau statyti sandeliuką, netoli gyvenamojo namo, kurio plotas būtų apie 20 kvadratinių metrų. Statysiu laikydamasis 3 metrų atstumo nuo sklypo ribos. Veiksmas vyksta kaimo vietovėje.

  Kaip suprantu leidimų jokių kaip ir nereikėtų, nes atitinka pirmos grupės nesudėtingą statinį, bet ar yra kokie nors reikalavimai tokio statinio pamatams, ar galiu daryti pamatus? Ar toks statinys taps nekilnojamu turtu? Ar jis turi būti kažkur registruojamas? Jei gyvenamajam namui yra paimta paskola, ar būtina apie tokį statinį pranešti bankui?

  1. Taip galima. Jei sandėliukas bus prie sienos, bet su atskiru stogeliu, atskiru įėjimu iš lauko – galima registruoti kaip atskirą statinį. Tai netaps namo sudedamąja dalimi. Tik nedarykit durų iš namo į sandėliuką.
   Dėl banko – greičiausiai ne. Įkeistas namas. Ar jei pastatysit prie namo malkinę, ar stoginę automobiliui – irgi reikės įkeisti bankui? 🙂 Nebent bankas tikras drakonas 😀

 35. Sveiki.
  1. Ar galiu statyti iki 80 m2 namuką kaime, žemės ūkio paskirties sklype be leidimo? (Vasarnamį ar sodo namą, kažką panašaus)
  2. Ar yra galimybė statyti vandens apsaugos zonoj? (Valčių prieplauka ar kita)

  1. 1 – su žū yra niuansų. ar turi tas sklypas adresą? ar gausit elektros tarkim? pabandykit kreiptis į savivaldybę, eso. greičiausiai lieps rengti žemės pertvarkymo projektą, kuriame būtų numatyta teritorija statyboms.
   2 – reikia suderinimo. kreipkitės į savivaldybę

  2. Mano atveju buvo rengiamas kaimo pletros projektas, kur matininkas projekte suzymejo visa plota, kuriame bus galima statyti. I ta plota neitrauke vandens telkinio apsaugos zonos, zonos po elektros laidais ir nemazo ruozo palei kelia.

 36. Laba diena. Namų valdos sklype Vilniaus rajone šiuo metu statomas gyv.namas. Kartu noriu pasistatyti nedidelį ūkinį pastatą (plotas iki 20 kv.m, aukštis iki 3 m) su rūsiu. Sklypas patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją ir apsaugos zoną. Ar galima statyti be projekto ir leidimo? Kokį minimalų atstumą iki sklypo ribos turėčiau išlaikyti? Ar galima statyti 1 m iki sklypo ribos? Namo statybos projekte nurodyta užstatymo riba 3 m., ar ji galioja ir ūkiniam pastatui? Taip pat kaimyno sklype toje vietoje pastatyta pavėsinė su židiniu (atstumas iki sklypo ribos 2-2,5m), ar reikia atsižvelgti į priešgaisrinius reikalavimus? Ačiū

  1. Sveiki, KVAD’o teritorijoje rekomenduojama derinti projektą, kadangi tai saugoma teritorija. Bet kokiems statiniams, kuriuos norima statyti arčiau nei 3m iki ribos – reikia gretimo kaimyno sutikimo. Jei gretimybė valdiška – NŽT suderinimas.

 37. Sveiki,

  Vilniaus mieste turime žemės sklypą su gyvenamuoju namu ir ūkiniu pastatu. Abu įregistruoti registrų centre. Ar norint pakelti ūkinio pastato stogą reikalingas rekonstrukcijos leidimas?
  Turiu paminėti, kad keliant stoga pasikeistų pastato tūris.

  1. Priklauso kokio dydžio ūkinis ir kokia miesto teritorija. Jei tokiam ūkiniui statyti naujai reikia leidimo – reikės ir rekonstrukcijai. Jei ne – ne.

 38. Laba diena,

  Lazdijų rajone ant žemės sklypo (pagrindinė naudojimo paskirtis KITA, naudojimo budas gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis vienbučių dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) yra pagalbinio ūkinio pastatas (50m2).
  Norėčiau Jūsų pasiteirauti:
  1) Ar galiu pagalbinio ūkio pastato paskirtį pakeisti i paslaugų paskirties pastatą, jei taip kokie atsirastų jam reikalavimai?
  2) Jei negaliu, galbūt galima būtų atskirti pastato patalpas į dvi dalis ir mažesnę patalpų dalį užregistruoti kaip paslaugų patalpas?
  3) Ar galima statyti naują pastatą su paslaugų teikimo paskirtimi?
  Tiesiog ieškau galimybės ar įmanoma ant tokios žemės paskirties teikti paslaugas…
  Ačiū labai iš anksto už atsakymus!

  1. Sveiki, dėl galimybės keisti sklypo paskirtį – kreipkitės į savivaldybę. Jei miesto bendrieji planai leis toje teritorijoje jūsų norimą paskirtį – reikės rengti projektą.

 39. Sveiki. Kaimo teritorijoje turiu namų valdos sklypą. Norėčiau pasistatyti apie 75m2 pirtelę kuriai nereikia statybos leidimo. Ar galės ją įregistruoti kaip pirtį, ar tik kaip ūkinį pastatą?

   1. Supratau, o patikslinkite, ar projektas reikalingas jau tokiam statiniui, ar nereikalingas būna tik iki 50m2. Iš anksto dėkoju

    1. Nereikia. Išlaikot reikalingus atstumus, pastato gabaritus, statot, o kai jau pastatytas – skambinat mums. Mes suruošiam dokumentus, su kuriais lieka nueiti į RC ir pirtį užregistruoti.

 40. Sveiki,
  Noriu šalia namo įrengti terasą(4x3m), terasa būtų su stogu.
  Sklypas šalia forto, registrų centro išraše pažymėta, kad turtas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).

  Ar reikalingas tokiai terasai koks nors projektas, leidimas, pritarimas? Jei taip, kas reikalinga ir kur kreiptis norint pateikti tokį projektą?

  Kauno raj.

  Dėkui

  1. Jei norite būti 100proc ramus – kreipkitės raštu į savivaldybę.
   Iš praktikos – sakyčiau, kad neturėtų būti problemų. Tačiau ramumo dėlei – gaukit ats iš savivaldybės.

 41. sveiki noreciau paklausti kaimo vietoveje, jokiu statybai apribojimu nera,kokio dyzio ukini pastata galiu statyti be leidimo . man sudege viraline tvartas ir ukinis jie registruoti buvo kaip trys pastatai bet visi sujungti pamatas vientisas 20-5,5 metru ar as galiu ten statyti pastata. dar anksciau irgi yra sudeges namas ten like pamatai ten irgi noreciau statyti. abiejuose kaip ir gaunasi virs 80 kvadratiniu metru ko tokiai stybai reikia

  1. Užuojauta dėl nelaimės Jums…
   Jeigu atstatysit tokius pačius statinius, kaip buvo – projektų nereikia. Jeigu norit statyti kitaip – reikia žiūrėti kaip. Straipsnyje aprašyta kokiems statiniams leidimo nereikia, o kam reikia.

 42. Sveiki,
  Noriu remontuoti namą, keisti langus, šiltinti, keisti stogą – paprastastasis remontas. Turtas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Ar galiu tai daryti ar reikia kokio nors projekto, leidimo, pritarimo

  Jei taip, kas reikalinga ir kur kreiptis norint pateikti tokį projektą?

  Dėkui

  1. Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą privalomas branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį);
   Jeigu jūsų atveju namas nėra saugomas, tačiau esate pvz senamiesčio teritorijoje – geriau kreiptis raštu į savivaldybę, pridėti konkrečius dokumentus ir gauti atsakymą raštu.

 43. Laba diena,
  Noriu pasiteirauti dėl sklypo nuomos ir būsimo statinio.
  Turime sklypą kaime, Avižienių sen., Vilniaus r., sklypo plotas 17,92 arai, namų valda. Norime įmonei 10 metų išnuomoti 6 arus, taip pat tame tarpe nustatyti įvažiavimo servitutą. Ar tai galima padaryti nurodytame sklype? Nuomos faktą registruotume registrų centre.
  Įmonė išsinuomavusi sklypo dalį statytų pagalbinį pastatą iki 80 m2 skirtą ofisui. Šiuo metu sklype jau stovi 200 m2 namas. Sklype yra nurodyta teritorija, kurioje leidžiama statyti (namas yra pastatytas toje teritorijoje ir užima ją visą), tačiau pagalbinį pastatą norima statyti kitoje sklypo vietoje. Ar galimos pagalbinio pastato statybos nurodytame sklype? Ar statybų teritorijos nuostata galioja pagalbiniams pastatams? Kaip galima išplėsti statybų teritoriją? Šiai dienai sklype užstatyta 200 m2 ir paklota 200 m2 trinkelių, dar ketinama užstatyti apie 80 m2 ir pakloti apie 120 m2 trinkelių, tad želdinių liks 11,92 aro, kas yra 66,52%.

  1. labai daug klausimų 🙂 servitutui nustatyti reikia derinti sklypo geodezinius. 6a nuomai apibrėžti reikia naudojimosi tvarkos nustatymo. statyti 80m2 statinius galima. paskambinkit – bus paprasčiau susikalbėt 🙂

 44. Sveiki, labai smagu, kad konsultuojate žmones 🙂 Manau, kad keli žmonės paklausė panašių klausimų, net neesu tikras.
  Situacija – Trakų raj, kaimas (~200 gyv), įsigytas sklypas kurio paskirtis Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

  Gyvenamo namo statyti nenorim, norim vasarnamio 79 kv) ir pirties(49 kv). Ar gerai suprantu, kad tokiems statiniams yra reikalingas leidimas, bet nėra reikalinga energetinio naudingumo klasė? T.y. vasarnamis gali būti B kategorija, pirtis – išvis rąstinė. Juos pastatyti galim, neturint gyvenamo namo sklype.

  Ačiū

 45. Sveiki,
  Kaimo vietovėje turime žemės ūkio paskirties sklypą. Sklypas yra tarp kitų pavienių gyvenamosios paskirties sodybų ir patenka į magistralinių dujotiekių vietovės klasės teritoriją (t.y. nuo magistralės ašies nutolęs ~100-140 m ribose). Teoriškai, gavus leidimą pakeisti sklypo paskirtį ir susiformuoti namų valdą, norėtume pasistatyti nedidelį (iki 80 kv.m.) vasarnamį, kuriam įprastomis sąlygomis statybos leidimų nereikia. Tačiau kiek teko domėtis, statybos leidimas tokioje zonoje visgi yra privalomas. Į A++ klasės namo statybas investuoti nesinori, nes žiemą jis nebūtų eksploatuojamas. Sakykite, prašau, ar įmanoma anksčiau išvardintomis sąlygomis pasistatyti namelį ne nuolatiniam gyvenimui? Kokio tipo pastatą galėtume statyti ir kokiu statusu jis turėtų būti įteisintas? Gal iš vis neverta prasidėti su sklypu tokioje zonoje…
  Dėkui

 46. Sveiki,

  Ar galiu statyti pagalbinį negyvenamą pastatą iki 50 m2 mieste išlaikant atstumus nuo kaimynų be projekto? Kokie dokumentai reikalingi įregistruojant tokį statinį? Ar registruojant tokį statinį bus tikrinamas sklypo užstatymo tankumas?

  1. teoriškai galit. po statybų paruošiam dokumentus – statinio matavimus, deklaraciją, sklypo geodezinių naujinimą ir lieka įregistruoti RC. įsivertinkit, ar sklypas nepatenka į kokią kultūros vertybių apsaugos zoną. tokiu atveju reikia rengti projektą.

 47. Vilniaus rajone noriu pakeisti surūdijusią stogo dangą kita, o taip pat apšiltinti namą. Ar reikalingi kokie nors leidimai? Kreipiausi į specialistus dėl energinio naudingumo sertifikato išdavimo ir rekomendacijų B energinio naudingumo klasei pasiekti. Ar to užtenka?

  1. paprastajam namo remontui (stogo keitimas, šiltinimas), jei namas nėra kokioje kultūros vertybių zonoje – projekto ir leidimo nereikia. dėl energinio naudingumo – įvertinti konkrečiai galima tik po skaičiavimų.

 48. Sveiki, yra 1 ha sklypas, kurio paskirtis kiti ž.ū. paskirties žemės sklypai. Ar galiua laisvai statyti ūkininko sodybą? Kiek papildomai pastatų/priestatų galėčiau pastatyti?
  Dėkui

  1. Sveiki, reikia būti ūkininku, parengti kaimo plėtros projektą, suformuoti sodybos teritoriją, kurioje galima statyti statinius. Sklypai būna skirtingi, su skirtingais apribojimais. Paskambinkit – galėsim pasiderinti dėl sodybos formavimo darbų.

 49. Turiu du vienas šalia kito sklypus, kuriuose yra vandens apsaugos juosta. Ar galiu abiejuose statyti po pirtį? Kokio dydžio galėtų jos būti?

  1. Per mažai informacijos, kad atsakyti. Paprastai, sklypuose, kurie turi įvairių apsaugos zonų (vandens ir pan.) – geriau rengti ir suderinti projektą. Net, jei pastatas nedidelis ir teoriškai leidimo nereikia. Bent jau kreipkitės į savivaldybę su schema (ką kur norit pastatyti) ir gaukit atsakymą raštu.

 50. Sveiki, turiu namų valdos sklypą Vilniaus rajone. Ar galiu statyti sodo namą iki 80 m2 be statybos leidimo? Jei ne, ar tikslinga ir ar įmanoma keisti žemės paskirtį į sodų bendrijos? Ten aplink yra daug sodų.

  1. Jeigu sklypo paskirtis – namų valda – sodo namo namo negalit statyti. Reikia gilintis ar jūsų sklypą galima pakeisti į “Sodų paskirties” žemės sklypą. Jis turėtų istoriškai būti kažkokioje sodų bendrijos teritorijoje.

 51. Laba diena,

  Yra žemės paskirties sklypas, stovi 60m2 nesudėtingas statinys (sandėlys), pristatant +40m2 statinį (garažą) prie esamo 60m2 sandėlio reikalingas statybos leidimas? Vilniaus rajonas, nepatenka į saugomas, teritorijos, paveldosaugos zonas ir t. t. jei taip reikalingas supaprastintas projektas? Pastatų aukščiai neviršija 5m.
  Kitas klausymas jeigu tą patį garažą pristatyti nesujungiant su sandėliu 60m2, paliekant 1,4m atstumą-negalimas sprendimas dėl priešgaisrinių reikalavimų?
  Taip pat klausymas, jeigu būtų analogiška situacija, tik būtų ne žemės paskirties sklypas, o namų valda, ar kažkas keistūsi?

  Ačiū,

  Pagarbiai, Pavel

  1. ŽŪ paskirties sklype apskritai galima statyti tik ūkininkui, suformuotos sodybos teritorijoje.
   Dėl blokuotų pastatų – jei pastato konstrukcijos atskiros (aiškiai matosi pvz stogas žemesnis), įėjimas atskiras, nėra pastatai sujungti praėjimu – turėtų būti galima registruoti kaip atskirą statinį. Bet kartais registrų centras nepraleidžia.

 52. Sveiki, gavome statybos leidimą gyv. namui (neypatingas) ir kiemo aikštelei ( II gr. kitas inžinerinis statinys). Nuspremdėme aikštelę padidinti ir pakeisti vietą. Ar reikia daryti projekto korektūrą (perleisti naują laidą)?

  1. Rajone – nebūtinai. Mieste 2grupei jau reikia leidimo.
   Apskritai labai retai kas registruoja aikšteles. Pagalvokit ar verta.

 53. Perskaičiau daug situacijų, bet panašu, kad kiekvienas atvejis individualus. Panevėžio rajone turiu namų valdos sklypą, 25a, – plika žemė, jokių komunikacijų kolkas(tik elektrą bus galima įsivest).Planuose pasistatyti apie 80-100kv garažą, jame pasidaryti laikiną patalpą gyventi, įsivesti vietines nuotekas, vandens gręžinį ir tik tada pradėti namo statybas (planuojama iki 80kv m namas). Ar realu, galbūt pirmiausia reikia gauti leidimą gyvenamo namo statybai, ir tik tada bus galima statyti garažą?Beje, dar vienas niuansas, prieš perkant, buvo gautas leidimas apie 130kv namo statybai – mano poreikiam netiko, pardavėjas projektą pasiliko, bet kaip suprantu leidimas vis dar galioja (aš nieko neišregistravau, kiek žinau pardvėjas irgi), galbūt tai keičia situaciją?

  1. projektas ir leidimas, jei jie yra gauti – geras dalykas. reikėtų juos gauti. galbūt kažką galima pritaikyti. naujai projektuoti ir statyti A++ yra nemažos išlaidos. šiai dienai lyginant A (statyba pagal senesnį jau esamą projektą) ir B (derinamas naujas projektas, statoma A++) sakyčiau skirtumas 20-30keur. rimti pinigai. verta pasiimti projektą ir leidimą.
   dėl garažo – nematau problemų. rajone namų valdos sklype galit statyti ūkinuką be leidimo iki 80m2. vėliau namą. įteisinsim kartu su namu.
   sėkmės statybose!

 54. Laba diena. Mieste, komercinės paskirties sklype, pastatytas ir įregistruotas I grupės nesudėtingas 37 m/kv. paslaugų paskirties statinys. Norėtume jį rekonstruoti į II grupės nesudėtingą statinį (pastatyti 2 aukštą , kuriame norime įsikurti kūrybines dirbtuvėles). Tačiau vietos architektas atkalbinėja nuo statybų, tvirtindamas, kad rekonstruodami privalėsime pasiekti A++ klasės energinį naudingumą ir be tokio naudingumo pastato priduoti negalėsime. Ar jis teisus ?

  1. Sveiki. Statybos įstatymo 51straipsnis:
   1. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi:
   1) naujiems statomiems pastatams (jų dalims);
   2) rekonstruojamiems, atnaujinamiems (modernizuojamiems) ar remontuojamiems pastatams (jų dalims), kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma.
   2. Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:
   1) pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda;
   2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
   3) laikiniesiems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
   4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
   5) atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
   6) poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
   7) nešildomiems pastatams;
   8) avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas atsižvelgus į sąnaudas, skaičiuojant per apytikrį avarinės būklės pastatų ekonominio gyvavimo ciklą, būtų nenaudingas.

   Tad jeigu į išimtis nepataikoma, o plotas dvigubėja – kaip ir architektas teisus. Energiniai reikalavimai tokiai rekonstrukcijai taikomi.

 55. Sveiki,
  Širvintų rajone Plikiškių kaime turime sklypą (namų valda)
  1 Ar galime namų valdoje statyti sodo namą(vasarnamį) iki 79kv be leidimo, o ateityje pakeisti namo paskirtį į gyvenamą namą?
  2 Ar reikalingas projektas ir leidimai vandens šuliniui arba gręžiniui ir valymo įrengimams?

  1. Sveiki, sodo namai paprastai statomi sodų paskirties sklypuose. Namų valdoje dažniau pasitaiko pagalbinio ūkio pastatai iki 80m2.
   Norint pakeisti paskirtį į gyvenamą – reikalingas projektas ir leidimas.
   Gręžiniui užregistruoti reikalingas projektas. Šulinys, nuotekų valymo įrenginys priskiriami nesudėtingų statinių grupei. Tačiau rekomenduojama pasidaryti projektą, tam, kad įsivertinti statybos vietą, apsaugos zonas ir pan.

 56. Sveiki,
  projektuojamas A++ namas Vilniaus r., planuose turim iki 80 kv ūkinį pastatą – garažą tame pačiame sklype. Ar reikalingas leidimas/projektas? Garažas būtų kaip atskirs statinys.

 57. Norime miške prie ežero statyti iki 25kvm dydžio namuką nuomai. Ar mums tokiu atveju reikėtų leidimo? Planuojamas ir grežinys ir nuotekų valymo įrenginys.

  1. Kiek žinau, miške jokių statybų būti negali. Pabandykit pasikalbėti su savivaldybės statybų skyriumi dėl konkretaus sklypo.

 58. Sveiki. Esam jauna šeima ir planuojam įsigyti namų valdos sklypą miesto teritorijoje (Jonava). Toliau su finansais yra problema, kad iškart šokti link naujo namo statymo pagal leidimus ir A++ klasę. Nelabai traukia ir mintis apie namą ant ratukų, kadangi žinau kaip ten smagu gyventi. Ar yra kokia kita išeitis kaip įsikurti namų valdoj iki kol bus sutaupyta namo statybai pagal galiojančius įstatymus? Turiu omeny galbūt laikino statinio traktavimas, ar dar vis yra įmanomas koks tai mažas iki 50kv m pastatas be A++ reikalavimų? Žinau kad klausimas ne kasdieninis, tačiau tikiuosi gauti atsakymą iš žinovų.
  Iš anksto dėkoju ir laukiu atsakymų.

  1. Sveiki, jeigu 50m2 užtenka – galit statyti kaip pagalbinio ūkio pastatą ir jį registruoti. Vėliau pakeisti paskirtį.
   Visiems didesniems pastatams ir tuo labiau gyvenamiems reikia projekto, leidimo, A++.
   Arba ieškokit seno namo, kurį galėtumėt rekonstruoti.

 59. Laba diena, noriu sužinoti ar reikia projekto ir leidimo norint atlikti sklypo nukasimo darbus ir išgriaunant išlietą betoninę sienelę ir vartus? Jei reikia,tai gal galėtumėte pasakyti kur kreiptis?

  1. Reikšmingai keičiant kraštovaizdį – žemės kasimo darbai (nekalbu apie 30cm žolės nukasimą, gerbuvio įrengimą) – reikia susiderinti. Kreipkitės į vietos savivaldybę.

 60. Laba diena,

  Nuo senu laiku zemes ukio paskirties sklype buvo ukines pask. statinys – pirtele, apie 30-40 m2.
  Kazkur 2000m. buvo nugriauta, bet registruose liko, lygtais statinys butu. Ar siai dienai ten galima butu statyti toj pacioj vietoj didesni namuka pvz 80m2 ukines paskirties ir jame gyventi ir atsizvelgus i tai, kad netoli yra upelis (maziau negu 50m atstumas). Ar reikia projektu, leidimu tokiam statiniui? Vilniaus raj.
  Aciu.

  1. Sveiki. Jeigu suremontuosit tokį patį statinį, kuris jau buvo registruotas – problemų nebus.
   Jeigu statyti naujus statinius – ŽŪ paskirtyje sudėtingiau. reikia keisti paskirtį sklypo arba formuoti sodybą kaip ūkininkui.

 61. Sveiki,
  Norime kaimo vietovėje, sename name pasididinti verandą, ar reikės leidimo, ar tai bus kaip rekonstrukcija, jei namas dabar yra virš 80 kv. m.?

  1. Sveiki. Greičiausiai – taip. Rekonstrukcija. Bet galima žiūrėti konkrečiau kurioj vietoj, kaip bus statoma. Galbūt išeitų iš pradžių daryti kaip stoginę, vėliau įstiklinti ir pan… Su mintim, kad nereikėtų projekto rekonstravimui.

 62. Sveiki,

  Labai informatyvus straipsnis, ačiū už tai. Beskaitant jį iškilo klausimų.
  Norime įsigyti sodo sklypą ir jame pastatyti sodo namą iki 80m2. Patinkantis variantas yra siauras ir ilgas (15x37m) ar kažkas labai arti to. Iš vienos pusės prie pat sklypo ribos kaimynai turi kažkokį nediduką pastatėlį ir apie 3m nuo ribos pirtelę. Iš kitos pusės, tokio pat sklypo viduryje pradedamas statyti namas (panašu, kad irgi iki 80m2). Skaitinėjau straipsnį ir jame minimi atstumai nuo sklypo ribos (3m be kaimynų sutikimo). Rinkdamas informaciją taip pat buvau užfiksavęs priešgaisrinius atstumus. Jų niekur neminite savo straipsnyje. Jie čia netaikomi ar vistik galvojant apie namuko vietą sklype reikia į juos atsižvelgti?

  Ačiū.

  1. Teoriškai galioja ir priešgaisriniai atstumai. Tik praktikoje jų niekas šiai dienai netikrina. Ką reikia žinoti – 3m nuo ribos (arba raštiškas kaimyno sutikimas), nestatyti labai arti kelio, po laidais, ant vandentiekio vamzdžių ir pan. Nedidelius iki 80m2 sodo ar ūkio pastatus šiai dienai registruojame supaprastinta tvarka.

 63. Sveiki. Galvojam pirkti namų valdos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties sklypa mieste. Ar tokiam galima statyti ,, ukio paskirties pastata” iki 50m2 be projekto ir A++ reikalavimu? Ar galima butu ateiti i toki prisijungti miesto komunikacijas?

  1. teoriškai taip. galima. dėl tinklų – reikia kreiptis į tiekėjus. elektra – ESO, vanduo – miesto tinklai ir pan.

 64. Sveiki, norejau pasiklausti ar iki 80m2 sodu bendrijoje Vilniaus rajone reikalingas statybai leidziantis dokumentas? jeigu statyti gyvenamos paskirties? Nes noreciau statytis tik nezinau kaip su tais pridavimais ir uzregistravimais ar geriau statytis sodo nama ? Namas vistiek butu statomas gyventi.

  1. statytis galima sodo. iki 80m2 užregistruojam be leidimo. vėliau yra galimybė keisti paskirtį į gyvenamą. šiai dienai tam projektų ir leidimų dar nereikalauja.

 65. Sveiki,
  norime pirkti namą statytą 1992 metais. Projekto ir statybos leidimo šeimininkas neranda, tačiau registrų centre namas yra priregistruotas 64proc. baigtumo. Ką tokiu atveju daryti jeigu dokumentai neatsiranda? Daryti projekto atkūrimą? O jeigu atsiranda dokumentai ar reikia statybas tęsti pagal dabartinius standartus ar jam nėra taikomi nauji reikalavimai?

  1. sveiki, su senos nebaigtos statybos namais ir jų pridavimu būna problematiška. reikia gilintis į kiekvieną projektą atskirai. jeigu planuojate tą namą pasiremontuoti ir jame gyventi – vienareikšmiškai apsimoka rasti pamestus dokumentus ir žiūrėti ką galima padaryti. jei perkate nugriovimui ir statysitės naują – geriau rengti naują projektą pagal šiandienos reikalavimus.

 66. Sveiki. Žemės ūkio paskirties žemėje, gavome savivaldybės leidimą atidalinti namų valdą.Tol kol tvarkomi dokumentai ar galime statyti ūkinį pastatą iki 80m2. Kaip tai atrodys vėliau statybų leidime.
  Ar gali būti tvenkinys (kūdra) ne namų valdoje?
  Kiek laiko galioja statybų leidimas.
  Ar matininkui kuris projektuos namų valdą turi būti jau iškarto suvardinti visi būsimi pastatai (ir tas ūkinis kuriam leidimas nebūtinas).
  Ačiū

 67. Turiu situaciją: pirkau sklypą Kauno m., kuris šiuo metu stovi ‘laukuose’. Aplinkuj apie 10 tokių pat sklypų. Noriu statyti namą ir pasikalbėjus su ESO gaunasi taip kad man įvedimas kainuoja apie 10k, o kaimynai vėliau galės jungtis nuo manęs ir jiems kainuos keli šimtai. Sakė galima vestis bendrai su kaimynais kas būtų teisinga, bet be statybos leidimo neveda. Aš turėsiu leidimą, bet ką pasiūlyti kaimynams? vieni planuoja statyti tik po kelerių metų, kiti išvis laiko kaip investiciją. Elektra bus vistiek reikalinga visiems, tik kaip padaryti kad pačiu pigiausiu būdu jiems ir man atvestų elektrą?

  1. pabandyki pasidomėti, galbūt variantas iš pradžių prašyti elektros tik statybų reikmėms. tik spėjimas.
   ne mūsų sritis, nepatarsim 🙂

 68. Sveiki, mūsų 87 a. žemės ūkio paskirties sklype , kuris ribojasis su ežeru (beje, ežeras nepatenka į draustinius, tai eilinis ežeras), jau stovi pirtis iki 25kv.m ir iki 4m aukščio. Taip pat stovi malkinė, irgi su dokumentais. Sklypą su statiniais ir tvarkingais dokumentais jau nusipirkome prieš metus. Norime pasistatyti svečiams mini sodo namelį, be sudėtingų pamatų, tiesiog pakeltą nuo žemės – ant polių. Dydis 3x4m. Tik sienos ir stogas, be elektros, be vandens. Kokia tvarka, eiga, procedūra? Kokių leidimų reikia, dokumentų? Ar galima tokia supaprastinto statinio statyba? Kiek metrų nuo ežero? Ar supaprastintas statinys 1 grupės patenka į ežero apsaugos zoną 50m? Ačiū labai iš anksto už atsakymą

  1. sveiki, statinių registravimas ŽŪ paskirties sklype yra komplikuotas. yra išimčių, jei esi ūkininkas ar pan. dažniausiai atmeta registrų centre tokius prašymus naujo statinio registravimui. pasidomėkit dėl ežero apsaugos zonos ir galimybės statyti šiame konkrečiame sklype vietos savivaldybėje. bus tiksliau

 69. Norime nugriauti seną namuką ir pastatyti sandėliuką (laikyti rakandams). Sklypas yra kaime, net labiau vienkiemis. Sandėliukas būtų iki 5 m aukščio, plotis – 49,33 kv.m. Tik tiek, kad iš abiejų pusių norime įrengti stogines, kad būtų šešėlio iš abiejų pusių. Stoginių bendras plotas apie 60 kv. Ar tai įsiskaičiuoja į sandėliuko plotą? Teritorija be galo didelė – atstumai iki kitų kaimynų kilometriniai. Ir antras klausimas dėl privažiavimo iki sandėliuko. Mums architektė visame sklype išbraižė kelius (betono arba žvyro) aiškindama, kad privalome tokius turėti. Bet mums niekada nereikėjo. Nes mašiną paliekame prie pat sklypo pakraščio. Sako, kad statybos leidimo netvirtins be šitų kelių. Bet kaip sandėliuko statybos leidimas gali reikalauti kelius tiesti – niekaip nesueina galai… Čia Švenčionių raj. Gal galite pakomentuoti? Ačiū.

  1. jei statote namų valdoje – sandėliuką bus galima registruoti ir be leidimo.
   dėl kelių sodyboje – projekte juos rodo, bet tikrai nėra prievartos iki kiekvienos malkinės tiesti žvyrkelį. galit nedaryti 🙂

 70. Sveiki. Norime namu valdoje sialia seno namo pradet statyt nauja iki 80 kv.m. ir veliau sena nugriaut salcininku raj dieveniskes. Ar bus reikalingas leidimas ir projektas? Aciu

 71. sveiki, turim tokia situacija
  gaunam žemes sklypa kaip dovanojima (tereikia pasidaryt geodezinius matavimus ir kuoliukais atsiskirti savo žemės lopynėli)
  žemes paskirtis yra ūkinės paskirties…
  klausimas būtu ar galima statytis ūkinės paskirties su gyvenamosiomis patalpomis pastata be ūkininko pažymėjimo? ar jis yra būtinas?

  1. Ne ūkininkui kažką statytis ŽŪ paskirtyje – komplikuota. Kreipkitės į projektuotojus, architektus. Gal ką patars. Mūsų praktikoje pridavimai būna tik ūkininkams.

 72. Sveiki
  Ar galima statyti vasarnamį 72kw be projekto ir leidimo kaimo vietovėje, sklypas žemės ūkio paskirties. Pats esu ūkininkas

 73. Sveiki,
  miesto vietovėje namų valdoje kaip statinys registruotas ~25 kv.m. šiltnamis su pamatais. Šiltnamis buvo nugriautas, o ant tų pačių pamatų pastatytas garažas. Kokie dokumentai/veiksmai reikalingi, kad vietoje šiltnamio būtų įregistruotas garažas? Ar statant garažą ant senų šiltnamio pamatų
  reikalingi kokie nors leidimai, sutikimai ar kt.

  1. leidimų 25m2 pastatui nereikia. užtenka padaryti naujus matavimus, suformuoti deklaraciją – paskirties keitimui, atnaujinti sklypo geodezinius ir užregistruoti RC

 74. Sveiki,pagalbinio ukinio pastato iki 80m2 neturi virsiti 8,5m. Nuo ko, nuo pamatu?grindu? Aciu.

 75. Sveiki,ira klausimas,turim sena rastini namuka ant akmeniniu pamatu Anyksciu mieste,norim ji nugriauti ir pastatyti nauja ant tu paciu pamatu ir nekeiciant nei ploto nei aukscio nei isplanavimo,kokiu reikia leidimu ir kaip viska iteisinti?

  1. jei viskas po atnaujinimo bus kaip buvę – galima forminti kaip paprastą pastato remontą. leidimo nereikia.

 76. Sveiki,
  norėčiau statyti miško namą iki 25kv miško ūkio paskirtyje. Ar galima tai daryti miško ūkio sklype? Kokie yra šiuo metu įstatymai dėl to? Svarstome galimybę atvesti komunalus bei mūryti pamatus. Ar reikia leidimų, vienu ir kitu atvėju. Dėkui.

  1. Bendru atveju apie žemės paskirtį:
   miško paskirtis skirta miškui auginti
   žemės ūkio – ūkininkauti
   komercinė – gamybai
   namų valda – sodybos statyboms
   Su kokiais gudriais “apėjimais” kol kas nesusidūrėm.

 77. Sveiki,
  vis nesibaigiantys klausimai del sandeliuku. 🙂 Situacija trumpai: sklypas sodu bendrijoje, Vilniuje, norime statyti sandeliuka 15m2 (be pamatu), 2,5m aukscio, 0,5m atstumu nuo bendro keliuko (kuris uz tvoros) ir 2,5m atstumu nuo kaimyno tvoros (zemes auksciai vienodi).
  Keli klausimai:
  1. Ar statinys skaitomas nesudetingas? Vienam isaiskinime skaiciau, kad jei statoma vietoje konstrukcija, tai skaitomas jau kaip statinys, nes kad perkelti i kita vieta ir neprarasti jo vertes, reikia ji isardyti. Todel reikia jam leidimo. Taciau pazymima ir kad jei galima perkelti neisardzius, tai kaip ir nereikia. Kaip nustatoma ar ji reikia ardyti ar ne? Nes pastacius sandeliuka maziuka, ji laisvai galima trosais ir kranu perkelti i kita vieta.
  2. Kur tiksliai rasti reikalavimus del atstumo reikalavimo nuo kaimyno sklypo ribos? Jei sandeliukas skaitomas kaip laikinas ir nevirsyja 2,5m aukscio, tai ar jam galioja tie 3m nuo ribos?
  3. Del sventos ramybes praseme kaimyno sutikimo, kad sutinka leisti statyti uz 2,5m nuo tvoros. Taciau kaimynas sudvejojo ar tai jam netrukdys ateityje. Salia esantis sklypas yra standartinis sodo sklypas su senu namuku. Jis teigia, kad jei leis mum statyti sandeliuka (teisiskai ukinis pastatas ar klystu?), tai jei kaimynas ateityje nores statyti nama, tai jam neleis registruoti del gaisrines saugos. Ar tai tiesa? Jei statys nama, tai tas namas turetu buti ir taip 3m. atstumu nuo ribos? Ir jei gerai supratau, tai pagal priesgaisrinius reikalavimus, atstumas tarp kaimyno namo ir mano sandeliuko yra nereglamentuojamas. Klausimas – ar sandeliukas turetu itakos kaimynui del namo statybos leidimo? Tuo labiau jei kaimynas sutinka? Kur galiu rasti istatymiskai tai apibrezta. Papildomai, ten salia yra ir taip didelis senas medis, kurio sakos ir taip praeina i kaimyno sklypa, tad jei ir gaisras butu, manau medis didesne reiksme turetu.
  4. Del statymo arciau keliuko – ar reikia bendrijos sutikimo (jei neesu bendrijos narys) ar reikia kreiptis kazkur kitur? Kur?

  1. Visus atsakymus rasite šiame straipsnyje ir nuorodose į įstatymus. Jei klausimų perskaičius liks – paskambinkit. 🙂

 78. Sveiki,ar balkono bei terasos plotai esantys virs pirmo auksto iskaiciuojamas i bendra 80 kv.m plota
  Namu valda,miestas,pirtis

 79. Sveiki.
  Kauno mieste noreciau rekonstruoti prie buto priklausanti 53/100 pagalbinio ukio paskirties pastata. Uzstatytas plotas 63kvm, susidevejimas 70%. Pastato aukstis 2,25m, plotis 3,22m, priklausanti dalis ~33,39kvm. Sklypas Kauno miesto, sumatuotas preliuminariai, neispirktas.
  Noreciau savo pastato dali rekonstruodamas paaukstinti iki 5m ir pastato dalies plota padidinti iki 50kvm. praplatinant siena, apsiltinti, ivesti vandeni ir kanalizacija. Kokie leidimai ir sutikimai butu reikalingi irengiant fotografo dirbtuves?

  1. Sveiki, tokiai rekonstrukcijai rekomenduojame surasti gerą architektą. Jis padės parengti projektą ir kitus reikalingus dokumentus.

 80. Sveiki. Ūkininko sodybvietėje statysiu pagalbinės paskirties pastatą iki 50m2 ploto. Kaip tokiu atveju skaičiuoti 50m2? Ar pagal išorinių sienų išorines plokštumas, ar pagal išorinių sienų vidines plokštumas, t.y. grindų plotą, kadangi pastatas bus be vidinių atitvarų.

  1. Sveiki. Yra du būdai. Galima matuoti išorės matmenis, nedetalizuojant vidaus patalpų (paprasčiau). Arba skaičiuoti vidaus plotą (daroma tuo atveju, kai plotas “ant ribos” ir reikia pritempti m2).

   1. Sveiki, Lazdijų raj, žemės ukio pask zeme, 21 aras. Teisiskai – bulvių laukas. Ar galiu statyti “sandeliukA” iki 50 kv su poliniais pamatais?

    1. Kaip pats jau pasakėt – bulvių laukas 🙂 ŽŪ paskirtis neskirta statyti pastatams. Nebent esat ūkininkas arba turit tik kokį laikiną statinį / vagonėlį be pamatų.

 81. Sveiki,
  Kėdainių rajone sodų bendrijoje norime statyti du iki 80m2 namus.
  Du atskiri savininkai, bet dėl kažkokių sutikimų vienas kito atžvilgiu problemų nebus.
  Sklypai yra vienas šalia kito.
  Ar tokiu atveju galima statyti du sublokuotus namus ant sklypų ribos?
  Namai bus gyvenami – ar yra galimybė juos užreigtruoti, kaip vasarnamius?

  1. Sode galima statyti namą iki 80m2. Galima raštu susitarti dėl statybos prie ribos. Registruoti juos reikia kaip sodo namus, o ne vasarnamius.

 82. Sveiki,
  Turime mieste namų valdos sklypą, kuriame stovi mūsų gyvenamasis namas. Šalia turime tokį pat sklypą, kuriame norėtume statyti rastinę pirtelę. Klausimas ar būtina sujungti šiuos sklypus? Nes mums architektas aiškina, kad be gyvenamojo namo negalima sklype statyti kitos paskirties pastatų. Tokios info teisės aktuose nerandu 🙂 Gal pakonsultuotumėt?

 83. Sveiki, kaime planuoju rekonstruoti seną (ne vėlesnės nei 1988 m statybos) buvusios fermos, vieno aukšto, ~80 m2 dalį, kuri bus naudojama ūkinėms reikmėms, visa likusi ferma jau nugriauta. Planuojama keisti ir visa stogo konstrukcija. Kokie tokiu atveju būtų reikalingi dokumentai, norit pradėti darbus?

  1. reikia daugiau informacijos. čia reikia matyti koks pastatas registruotas. ar jis atskirtas, ar ne. kam priklauso. kaip su sklypu ir pan.

 84. Labas.
  Norime statyti vieno kambario 20 kvm, ~3 metrų aukščio medinį vasarnamį tik vasarai. Miesto teritorija. Bus pravestas vanduo ir elektra (po vasaros atjungiami). Be pamatų, pastatytomas ant atraminių blokelių/akmenų.
  Čia I grupė ar II ?

 85. Sveiki,
  Planuojam rekonstruoti sodo namą. Paskirties nekeičiant. Kauno rajonas. Geodeziniai matavimai atlikti naujai su esamu sodo nameliu.
  Norim paaukštinti sienas pirmame ir antrame aukštuose, taip pat pristatyti 24 kvadratinių m priestatą. Bendras sodo namo plotas be rūsio liks iki 80 kvadratinių m.
  Ar reikia tokiam sodo namo rekonstravimui statybos leidimo?
  Kokių dokumentų reikia norint pradėti darbus ir vėliau juos įregistruojant?
  Pagal ką skaičiuojasi infrastruktūros mokestis, nuo esamo ploto, ar nuo esamo naudingo ploto?
  Ačiū už atsakymą.

  1. Jeigu plotas liks iki 80m2 – projekto leidimo nereikia. Pranešti apie statybas niekam nereikia. Mokesčių tokiems irgi mūsų žiniomis šiai dienai nėra.
   Atliekate reikalingus darbus. Tvarkingai, nedarant žalos kaimynams, išlaikant reikiamus atstumus nuo sklypo ribų. O kai namelis jau bus pastatytas – paskambinsit ir mes sutvarkysim reikalingus dokumentus, kad įteisinti šią rekonstrukciją.

   1. Sveiki,nusipirkau sklypą regioninio parko teritorijoje kurį sudaro atskiri sklypai.Vienas namų valdos,kitas žemės ūkio paskirties.Žemės ūkio sklype yra seni pamatai. Iš archyvų išsiėmiau tai patvirtinančią pažymą apie ankščiau ten buvusią sodybą.Ar yra galimybė ant jų ką nors pastatyti naujai ?Ir antras klausimas būtų toks.Namų valdoje yra tik pirtis,ar galiu statyti statinį,priskiriamą nesudėtingų statinių kategorijai ?Ačiū.

    1. Saugomoje teritorijoje net šuns būdai reikia projekto. Ieškokit gero architekto, kuris pažįsta teritoriją ir turi atestatus projektuoti. Viskas įmanoma, tačiau reikia tvarkingai parengti popierius.

 86. Sklypas Vienbuciu dvibuciu teritorijos. Ne miesto ribose, ar galima statyti ūkinį pastatą kuris primintu gyvenamajį namą, ir realiai jame būtų gyvenama. Ar šiuo metu taip įmanoma apeiti a++ reikalavimus kol atsirastu galimybė pasistatyti gyvenamą namą. Be to sklype nera nei elektros nei vandens nei nuoteku. Ar be projekto išeina tas komunikacijas atsivesti? Busiu dėkingas už atsakymą.

  1. Galima tai kas nedraudžiama ir legalu 🙂 čia surašyta jau daugybė informacijos ir pvz. jeigu norit individualios konsultacijos – paskambinkit.

 87. Sveiki kaime Prienų rajone žemės ukio paskirties žemėje noriu statyti vasarnamį iki 80 kv. Kokių leidimų ir dokumentų man reikės? Ar būtina keisti sklypo paskirtį į gyvenamūjų namų valdą?

  1. paprastai ŽŪ paskirtyje yra vykdomas žemės ūkis. statinius gali statyti tik ūkininkai. tačiau praktikoje matom ir išimčių. garantijų nėra. galit bandyti.

 88. Sveiki,

  Sklypas mieste, registrų centre yra registruotas sandėliukas 100% baigtumo, nors realiai yra tik pamatai ant sklypo ribos. Viena sandėliuko kraštinė ribojasi su kaimyno namo siena.
  1. Ar kaimynas turi teisę iškišti kraigą į mano sklypo pusę, be mano sutikimo? Nes šiuo metu jo namo stogas renovuotas ir padarytas kraigas, kuris realiai yra 0,5m mano sklypo ribose.
  2. Ar aš galiu sandėliukui daryti rekonstrukciją ir pastatyti jį 2 aukštų?
  3. Ar darant sandėliuko rekonstrukciją aš galiu pailginti pastato sieną, kuri ribojasi su kaimyno sklypu ar tam jau reikėtų kaimyno sutikimo, nes siena besiribojanti su jo sklypu būtų ilgesnė, nei dokumentuose ir aišku neišlaikytų 3m atstumo.

  Dėkui už atsakymus!

  1. 1 – negali. nelegalus veiksmas
   2 – statant ant sklypo ribos – rekomenduojam susitarti raštiškai su kaimynu. net jei jau buvo registruotas 100proc. dėl aukščio ir m2 – žiūrėkit, kad neviršytų leistinų
   3 – žr 2 punktą

 89. Sveiki,
  namu valdos sklypas yra melioruotas laukas, statant pagalbines paskirties pastata, ka turiu daryti del melioruotos zemes?

   1. Sveiki, noriu paklausti ar statant statinį iki 80kv. Galima ir rūsi padaryti 80kv ,taip bendras plotas gaunasi 160kv bet ar tai būtų traktuojama kaip nesudėtingas statinys ir ar jam nereiktų leidimų ? Ir ar tokiame pastatė būtų galima vykdyti gamybos veiklą ? Ir ar tiktu žemės paskirtis kita ,Kauno rajone uzliedziuose

   2. Sveiki,
    Vietovė Šaukėnų miestelis.
    Medinis gyvenamasis namas (II grupes nesudetingas) 1947 statyba, baigtumas 100 %, nusidėvėjimas 70%, bruto plotas 58 kv.m.
    1. Kapitalinis remontas. Kokiu leidimu reikia?
    2. Rekonstrukcija iki 80 kv. Kokiu leidimu reikia.

    1. Reikia visų normalių leidimų ir projektų. Kreipkitės pradžioje į architektus. Leidimų nereikia tik paprastam remontui.

 90. Sveiki,

  Perskaičiau visus klausimus-atsakymus (beveiki visus nes jau labai daug 🙂 ) , bet savo neradau. Statau 79 kv.m gyv. namelį (leidimas yra) Vilniaus miesto teritorijoje namų valdos sklype ir paraleliai noriu pastatyti garažą apie 30 kv.m. Radau, kad nereikia statybos leidimo, kad turi būti išlaikyti 3 m nuo kaimynų. Bet, kaip supratau, registruoti vis tiek reikės? O kokia registravimo tvarka? Ar yra registravimo terminai?

  1. Nekilnojami statiniai su pamatais registruojami įprasta tvarka. Apie nesudėtingų statinių registravimą čia daug informacijos. Jei lieka klausimų – paskambinkit.

 91. Sveiki,

  Vilniaus mieste noriu statyti pagalbini ukio/ukines paskirties pastata,iki kokios kvadraturos(m2) nereikalingi jokie leidimai ir nebutu daug “vargo” uzregistruojant ?
  Is anksto, Aciu

 92. Labas rytas,
  Norėjau paklausti, mieste senamiestyje prie garažo savo žemės sklype, savo namo pusėje norėčiau pastatyti pavėsinę 9 m2,name gyvename trys šeimos ,žemės sklypas padalintas pagal dokumentus, sklypas ribojasi su gatvės kaimynu. Kokiu dokumentų reikia tokiam statiniui, ir kur turiu kreiptis. Norėčiau statyti ant polių.

  1. bent jau bendraturčių sutikimų pradžiai reikia. bet norint atsakyti tiksliau – reikia matyti konkrečią situaciją.

 93. Sveiki,
  kaimo teritorijoje, namų valdoje, Aukštadvario regioniniame parke noriu statyti pirties namelį, registruočiau kaip pagalbinį ūkio pastatą (gyvenamasis pastatas namų valdoje yra).
  1. Kas turima omenyje, kai I grupės nesudėtingų statinių plotas nurodomas iki 50 kv.m, o II grupės iki 80 kv.m. – naudingas vidaus grindų plotas ar užstatomas plotas ant žemės?
  2. Ar tokiu atveju statant II grupės nesudėtingą statinį yra reikalingas statybos leidimas?
  3. Ar atvira lauko terasa prie pastato neįskaičiuojama į plotą?
  Ačiū!

  1. Regioninis parkas – net lauko WC reikia projekto. Ieškokit architektų dirbančių tame regione ir gaukit reikalingus leidimus.

 94. Rekreacinio pobūdžio žemės sklype norim statyti kupolus. Jų diametrai nebus didesni nei 12metrų. Ar kupolai yra priskiriami laikiniems pastatams? Fundamentas nebus liejamas. Planas suformuoti terasą su įsukamais poliais. Ar reikia pasitvirtinti projektą? Ar užtektų, kaip minėjot kietiems, tik supaprastintą projektuką/brėžinį pasiruošti? Kupolai bus naudojami komercinei veiklai.

  Ačiū

  1. Esam tokių registravę kaip inžinerinius statinius. Bet reikia matyti situaciją konkrečiau.

 95. Sveiki, uošviai 2010 metais statė rastinę pirtelę 70 kv miesto teritorijoje, o dabar planuojame renovuoti ja su antro aukšto irengimu (2 kambarių palėpe) bei kovertuoti jį į gyvenamajį namą. Statyta buvo be leidimu ar projektu. Ar dabar pastatą reikia registruoti ar po darbu baigimo? Ir ar reikalingas projektas arba/ir statybos leidimas tokiems darbams?

  1. taip. reikia projekto leidimo. kreipkitės į architektus pradžiai.
   tikėtina, kad reikės susimokėti ir baudą už savavališkas statybas.

 96. Noriu pasistatyti nedideli iki 28m2 garažą prie namo miesto sklype. I namą įvestos dujos. Ar galiu statyti ant kiemo dujotiekio? Garažas nesuprojektuotas ar reikia leidimo?

 97. Sveiki, norime rekonstruoti esamą pirtį sklype Vilniaus rajone (upės apsaugos zona). Kadangi tai būtų nesudėtingas (mažiau nei 80 kvadratinių metrų) statinys (ant jau esamų ir planuose matomų pamatų), kaip suprantu iš esamų įstatymų, leidimo statybai ir projekto derinimo nereikia? O pastačius reikia tiesiog priduoti/registruoti Registrų centre?

 98. Sveiki, turime porą hektarų žemės ūkio paskirties sklypą Vilniaus rajone. Norime pastatyti sodo namelį iki 80kv.m. Kaip suprantu leidimo nereikia, bet reikia pasiruošti projektą? Reikia kreiptis į architektus ar savomis jėgomis projektą galima pasiruošti? Ar čia būtų kaimo plėtros projektas? Ir jei žemė priklauso vyro seneliui, reikia ją persirašyti ant mūsų? Turiu ūkininko pažymėjimą.
  Iš anksto ačiū už pagalbą!

  1. sodo namas statomas soduose. jūsų atveju reikia formuoti ūkininko sodybą. parengti reikalingus projektus

 99. Sveiki, ar galima 8 arų namų valdos sklype (rajone, ne mieste) statyti du ūkinius pastatus iki 80kv.m be statybos leidimo?

 100. Sveiki,

  Planuoju Traku raj. esanciame sklype(10a) statytis polius ir ant ju nuleisti mobilu nameli(karavana) iki 80kv.

  Tada ta nameli registruoti su matininku pagalba i RC ir tuomet kreiptis i ESO del elektros ivado.
  Teisiskai del pridavimu atrodo viskas tvarkoje? Jokio papildomo savivaldybes leidimo nereikia?

  Sklypo paskirtis: namu valda,vienbuciu dvibuciu gyvenamuju pastatu teritorija.

  1. cituoju VTPSI komentarą:
   Jei planuojate kilnojamo namelio – konteinerio statybos darbus nuosavame sklype, pirmiausia svarbu žinoti, kad objektams, priskirtiems kilnojamiesiems daiktams, kurie nelaikomi statiniais (t. y. daiktams, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės), Statybos įstatymo bei statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai netaikomi, taip pat nėra išduodami statybą leidžiantys dokumentai (SLD).
   👉 Taigi, prievolė taikyti Statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus atsirastų tik tada, jei panaudojant kilnojamąjį objektą – mobilų namelį, būtų sukuriamas nekilnojamasis daiktas – statinys (pastatas), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus.
   👉 Žinotina, kad dėl kilnojamųjų daiktų naudojimo konkrečioje teritorijoje konsultuoja tos teritorijos savivaldybės administracija.

 101. Laba diena,

  Panevėžio raj., sodų bendrijoje yra sodų namelis, bendras plotas 88,83 kv. Į šį plotą įeina 24,27 kv. garažas be įįėjimo į namą ir rūsys 20,18 kv. be įėjimo į namą . Prie šio namelio noriu statyti priestatą ~20 kv., iš kurio bus patenkama į pastatą, ir kuris sujungs namą su rūsiu (į rūsį bus galima patekti neišeinant iš namo). Ar tokiam priestatui reikalingas leidimas? Kaip pradėti priestato statybų procesą?

  1. šiuo atveju reikia protingai paplanuoti. tiesiog prijungus gali būti virš 80m2 pastatas ir reiks leidimo.

 102. Sveiki,
  namų valdos sklypas kauno raj.
  Norime statyti karkasinį namelį (iki 80kv) ir atskirai pirtelę. Ar namelį galima priskirti ūkiniam pastatui, nors jame bus ir wc ir dušas? Ar reikalingi leidimai ir projektai?

 103. Laba diena,

  Turime sklypą Vilniaus mieste, sodų bendrijoje 6a.
  Sakykite:
  1. Ar būtų reikalingas statybų leidimas? Kokios panašiai būna kainos? Namą norėtume statyti 80m2+prijunktas garažas. Arba jei įmanomas variantas statyti 2auksti nama iki 100m2+prijunktas garazas. Kokie kainu skirtumai statybu leidimo?

  1. Sodo pastatui iki 80m2 nereikia leidimo ir projekto. Žymiai paprastesnė registravimo procedūra.

 104. Sveiki,

  Sodyboje yra registruotas pastatas – pirtis. Ji visiskai sugriuvusi, taciau dokumentuose registruota yra.
  Noreciau ja atstatyti, padidinant plota, taciau dar telpant i nesudetingu statiniu II grupe, ar teisingai suprantu, kad leidimas tam nereikalingas.
  Ar galite patikslinti kokie kiti dokumentai tam butu reikalingi pries pradedant atstatyma. (zemes sklypo paskirtis zemes ukio)

  1. Turėtų būti viskas ok. Ruošiant dokumentus tai būtų nesudėtingo pastato – pirties rekonstrukcija.

  2. Sveiki, perkame sodyba/vienkiemi ant zu zemes 3ha. Noresime rekonstruoti gyvenamaji nama + pasistatyti pirtele. Koks kelias link iteisinimo butu geriausias kastu atzvilgiu?
   a) gaunant ukininko pazymejima. Ar nereiks iregistruoti ukio?
   b) konvertuoti zeme i namu valda

   1. Jeigu perkate seną sodybą su seniai registruotais pastatais – viskas daug paprasčiau. Bandykit namą “suremontuoti”, o ne “rekonstruoti”. Sutaupysit popierizmui nemenką sumą.

 105. Kaimo vietovėje Švenčionių rajone žemės ūkio paskirties sklype prie tvenkinio norėčiau pastatyti apie 60-80m2 namuką, pas ką man reikia kreiptis ir ką reikia pasidaryti?

  1. Paprastai pirmiausia reikia pasikeisti paskirtį į namų valdą arba formuoti ūkininko sodybą.

 106. Laba diena,
  Vilniaus raj. turiu sklypą namų valdos ir pradėtas rengti projektas namo statybai. BEt noriu pirma pradėti statyti pirtelę apie 40 m2. Klausimas ar reikalingas statybų leidimas ar galiu ją pirma pradėti statyti kol bus gautas leidimas namo statybai.

 107. Sveiki,

  Norime kauno raj. ražių k. namų valdoj pirkti ir, kad atvežtų pastatytų 80 kv sujungtus modulinius namukus(gautųsi namas iš modilinių namukų) ar pagal įstatymą reikalingas statybos leidimas?

  Ačiū už atsakymą.

  1. Jeigu tai nėra laikinas kilnojamas statinys – reikia juos legalizuoti kaip NT. Ne taip svarbu ar jie iš plytų, skydų, karkaso, molio ar moduliniai.

 108. Sveiki. Ignalinos raj. kaime norime keisti namo stogą, ar kiltų kokių problemų, jei iškeltume stogą apie 80 cm. į aukštį, ar reiktų leidimo.

  1. Jeigu keičiat stogo konstrukcijas, įrengsit palėpę – panašu, kad tai jau bus namo rekonstrukcija. Rekonstrukcijai taikomi panašūs reikalavimai kaip ir naujai statybai.

 109. Sveiki planuoju du jūrinius konteinerius paverst gyvenamaisiais iki 80kv kaimo vietovė.
  Ar reik leidimo?

  1. Jeigu jie turės pamatus, bus nekilnojami, su stogu, apkalti ir pan. – tai jau panašu į NT statinius. Reikėtų įsiteisinti. Jeigu tai bus laikinai naudojami konteineriai-sandėliukai — galima traktuoti juos ir kaip laikinus kilnojamus daiktus.

 110. Sveiki.
  Rajone, žemės ūkio sklype yra iš seniai suformuota užstatymo teritorija, stovi gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai. Ar vieną iš ūkinių pastatų perstatant iš ~20m2 į 50m2 (plečiant), keičiant stogą ir tt nereikia statybos leidimo? Kokia yra tokio pastato pridavimo procedūra po to? T.y. kas turi būti pateikiama, kokie žingsniai atliekami.. Kokia praktika tuo atveju, jei ūkinis pastatas bus iš esmės pritaikytas gyvenimui, bet nebus skaitomas kaip gyvenamasis. Ar gali kilti problemų priduodant?

  1. Rekonstrukcijai kaip ir naujai statybai taikomi panašūs reikalavimai. Tad iki 50m2 viskas ok. Leidimų nereik.

 111. Sveiki.
  Ūkiniko sodyboje yra mažas upelis. Noriu ant kranto apsaugos juostoje turėti
  terasą ir kubilą arba mažą bačkinę pirtelę. Terasą statyčiau ant gręžtinių polių maksimum 10m2 ploto.
  Ar yra būdas pasistatyti tokį projektą legaliai?

 112. Laba diena.
  Vilniaus rajonas.Yra pirtys 157 kv.m.(užregistruota)Žemės paskiris – komercinė. Noriu pastatyti priestata (apie 60 kv.m.).Kokie mano žingsniai.Esu ūkininkas.Ačiu.

  1. pasikonsultuokit su architektu. priestatas kaip esamo 157m2 pastato dalis greičiausiai bus rekonstrukcija.

 113. Sveiki,

  Sklype planuoju statyti karkasinį garažą su stogine (apie .60kv.m stogo). Vietos nedaug, statinio perrimetras bus prie pat sklypo ribų. Su kaimynais nesiriboja sklypas tose pusėse. Abejose kraštinėse eina servitutas, viena pusė priklauso man. Kita pusė kaimynui. Ar reikia leidimo tokiam statiniui ir ar būtinas tokio statinio registravimas? Kaimyno atsisakymą nuo pretenzijų gausiu. P.S. ant šio statinio planuojame statyti saulės elektrinę. Ačiū 🙂

 114. Ar reikalingas leidimas/projektas sodo namo rekonstrukcijai ? Buvo 50 kv. m. Norim pristatyti priestatą iki 30kv. m. sujungiant bendru stogu, bei įsivesti visus inžinerinius tinklus ir komunikacijas. Veiksmas sodų bendrijoje Vilniaus mieste. Ačiū

 115. Sveiki, Vilniaus rajone turiu zemes ukio paskirties sklypa be pastatu, 53 arus, esu ukininkas (ukis registruotas kitame sklype). Ar galima butu pastatyti 3-4 pagalbinio ukio paskirties pastatus ant poliniu pamatu, kvadratura butu iki 35-50 kv.m, be jokiu leidimu ir projektu, nerengiant kaimo pletros projekto ukininko sodybai ? Taipogi ar galima butu atsivesti ESO elektra, pasidaryti valymo irengini ir vandens grezini ?

  Dekui uz betkokia informacija

  1. Bendru atveju – negalima. Bet praktikoje jau matau atvejų, kad pavyksta tokie variantai. Pradžiai reikia gauti adresus. Jei duoda – tada galima bandyti su nesudėtingų pastatų registracija.

   1. Noriu savo 15a. sklype, rajone, statyti stogine. 5x11m, su stogu, kurio aukstis 3,5m auksciausiame taske (kaimyno puseje aukstis bus 2m. Ar reikia kaimyno leidimo jei noriu ja ststyti arciau nei 3m iki sklypo ribos? Stogine bus atvirais sonais.

    1. Inžineriam statiniui užtektų 1m. Bet geriau bet kuriuo atveju turėti kaimyno sutikimą raštu.

 116. Sveiki,
  Nusipirkau sodyba. Tvartas 100m2 apgriuves. Galvoju ji nugriauti ir ant jo pamatu statyt mazesni 80m2 Tam jokiu leidimu/projektu nereikia? Kedainiu raj.

  1. Tai rekonstrukcija. Pamatai matyt bus nauji, mažesni. Jei po rekonstravimo bus iki 80m2 – turėtų su registracija būti viskas ok.

 117. Sveiki,

  Turiu zemes paskirties sklypa 9 aru, netoli ezero. norejau keisti paskirti, bet is regioninio parko direktoriaus negavau paraso. 2020 rajono plane matoma, geltona zona, o ant neigiamo atsakymo ” JIE” remiasi 2016 nutarimais. Po sprendimo dave teise apskusti aukstesniom jegom, bet skust nenoriu nes paskui isvis nieko neleis tame sklype daryt. Ka tokiu atveju patartumet daryti, kur kreiptis kad geriau isaiskintu situacija? Ar lengviau tokiu atveju galeciau bandyt statyti nama iki 80 kv.m ?

  1. Ieškokit žmonių, kad specializuojasi su sklypų paskirties keitimais. Mes užsiimam namų pridavimais. Jeigu turėsit leidimą namui – priduosim.

 118. Nuziuretas bustas – rekreacines zonos sklypas, klasifikacija – vasarnamis.

  Ar iskiltu problemos, norint jame gyventi visus metus? Kokius niuansus tureciau zinoti pries pirkdamas / nusipirkes toki busta? Galbut bankas atsainiai suteikia kreditavima tokiam bustui? Ar nebuna jokiu “pasleptu kabliuku”?

  1. Dėl bankų – reikia klausti bankininkų. Dėl gyvenimo tokiame vasarnamyje – įstatymas numato statinius naudoti pagal jų paskirtį. Bet gyvenime būna visaip. 🙂

 119. Sveik,
  Vilniaus raj. nusipirkau sklypą. Sklypo paskirtis KITA, naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Noriu statytis namą bendras plotas 110kv.m. ar galiu gauti statybų leidimą statytis A klasės namą ar jau tik A++? ar galima būtų statytis kaip ūkinį pastatą ar pirtį ir nežiūrėti į tas klases?

  1. 110m2 leidimas reikalingas ir namui ir ūkiniui. Energiniai reikalavimai ūkiniam netaikomi. Spręsti jums kokio rezultato tikitės. 🙂

 120. Sveiki, Vilniaus rajone turiu zemes ukio paskirties sklypa be pastatu, 50 aru, esu ukininkas (ukis registruotas visiskai kitame sklype ir jame yra patvirtintas kaimo pletros projektas ukininko sodybos vietai nustatyti).

  1. Kadangi pas ukininka gali buti tik viena sodyba, ar galima butu pastatyti kelis ukio paskirties/pagalbinio ukio pastatus (tarkim uzvadint juos sandeliais), kvadratura butu 50-80 kv.m, be jokiu leidimu ir projektu, parengus kaimo pletros projekta zemes ukio veiklai reikalingu statiniu statybos vietai parinkti ? Taipogi ar galima butu atsivesti ESO elektra, prie tokiu statiniu pasidaryti valymo irenginius ir vandens grezinius ?

  2. Tas pats variantas, bet pagalbinio ukio pastata pastatyti didesni apie 200kv.m, o veliau pardavus pagrindine sodyba, pakeisti paskirti esamos pagalbinio ukio i gyvenamos paskirties, parengus naujai kaimo pletros projekta ukininko sodybos vietai nustatyti ?

  Aciu

 121. Sveiki, noriu siek tiek renovuoti ukini pastata (apsiltinti, pakeisti stogo dangą), kuris yra mieste. Beda ta, kad tas ukinis pastatas priklauso keliems savininkams ir as naudojuosi tik jo dalimi. Noriu paklausti kokiu leidimu gali prireikti?

  1. Mažiausiai ką galit padaryti, tai gauti bendraturčių sutikimus raštu dėl statinio remonto. Tą ir rekomenduotume.

 122. Sveiki.
  Noriu atsivežti ir pasistatyti modulini ~ (20 kv.m.) nameli (namelis padarytas is jurinio konteinerio) savo sklype be pamato o ant plytu.
  Sklypas: mišku ukio
  žemes sklypo naudojimo budas: reakreaciniu misku sklypai

  Suprantu kad miske statyba negalima, bet as statybos darbu vykdyti ir neketinu o tiesiog atsivezti ir pasistatyti.

  Ar galima? Ar tai legalu?
  ačiū.

  1. Pacituosiu VTPSI komentarą ta tema. Čia pvz apie kilnojamą pirtelę. Tačiau principas tas pats ir su moduliniais namais.
   Mėgstantiems žiemos maudynes ar planuojantiems šiltesniu metų laiku nuosavame sklype ar sodyboje prie vandens telkinio įsirengti nedidelę pirtį dažnai kyla klausimų dėl tokios pastatomos pirties statybos – ar tai laikoma kilnojamu ar nekilnojamu daiktu. 🧐
   📍 Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalyje nurodyta, kad statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalyje nustatyta, kad statybos darbai – darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai).
   ➡️ Taigi, jeigu norima statyti pirtis neatitiks minėtoje Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalyje nurodytų statinio požymių, ji nebus laikoma statiniu, todėl jai netaikomi Statybos įstatymo ir jį lydinčių poįstatyminių teisės aktų reikalavimai (taip pat ir dėl statybos leidimo, projekto privalomumo).
   📍 Primintina, kad nekilnojamaisiais daiktais laikomi daiktai, kurie yra nekilnojami pagal prigimtį ir pagal savo prigimtį kilnojami daiktai, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai (Civilinio kodekso 4.2 straipsnio 1 dalis). To paties straipsnio 2 dalyje reglamentuota, jog nekilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.
   ➡️ Taigi jeigu planuojama pirtis bus kilnojamas daiktas, t.y. jei ji bus įrengiama (padedama) ant žemės, neatliekant statybos darbų vietoje montuojant laikančiąsias konstrukcijas ir ją bus galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, neatitiks minėtoje Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalyje nurodytų statinio požymių, ji nebus laikomas statiniu.
   📍 Taip pat primename, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Todėl jeigu žemės sklype nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos, paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juosta) dėl kilnojamojo objekto (pirties) pastatymo galimybės reikia kreiptis į to regiono aplinkos apsaugos instituciją, kuriame planuojama atlikti minėtus darbus.

 123. Sveiki,

  Ar yra įmanoma senai pastatytą sodo namą priduoti kaip nesudėtingą gyvenamosios paskirties (vieno buto) namą (šiuo atveju atskirai stovintis pastatas, kurio bendras naudingas vidaus patalpų plotas yra ne didesnis kaip 50 kv. m, atstumas tarp atraminių konstrukcijų neviršija 6 m)?
  Sodo namo statybai buvo parengtas ir patvirtintas sodo namo projektas.
  Sodo namo statybai 1985 m. buvo išduotas statybos leidimas.
  Sodo namas pastatytas 1986 m.
  Statybos užbaigimo aktas nesudarytas, tačiau sodo namo pastatymo faktą gali patvirtinti sodų bendrijos surašymo bylos, 2007 m. sklypo kadastrinių matyvo bylos duomenys.

  Šiuo atveju nuo projekto buvo nusižengta tik tiek, kad buvo suprojektuotas į perimetrą įsiterpęs 4 kv. m. atviras tambūras, kurį apsimūrijome ir prijungėm prie pastato. Pats pastatas kvadratas 6×6 m (PxI). Pastatytas Vilniaus mieste, sodų bendrijoje.

  Labai ačiū,

  1. turėtų būti įmanoma. susisiekit konkrečiai su mumis. atsiųskit daugiau dokumentų, informacijos.

 124. Laba diena,
  Norėčiau pasistatyti 30-50m2 namą, o gal ir namus be pamatų, žemės ūkio paskirties žemės sklype ant ežero kranto. Gal galit pakomentuoti galimus iškilti niuansus? Ar reikia statybos leidimo? Ar reikia formuoti pastato paskirtį (būtų naudojama nuomai)? Koks atstumas nuo ežero jei pastatas be pamatų? Ar būtina, kad statinys būtų valdomas ūkininko?

  1. Bendru atveju – ŽŪ paskirtyje statytis gali tik ūkininkas, suformuotos sodybos teritorijoje. Tačiau praktikoj matom ir išimčių. Senos sodybos, sklypai su adresais, elektra ir pan. Sunku atsakyti konkrečiai.

 125. Sveiki, mieste, 10 aru namu valdos sklype, yra vieno auksto 70 kv.m ploto senas namas. Ar uztektu padaryti rekonstrukcijos projekta ir nugriovus nama pastatyti daug didesni nauja nama dveju aukstu su mansarda arba triju aukstu, pagal sito sklypo maksimalu uzstatyma ? Ar tai nesitraktuos kaip nauja statyba ir reikes moket infrastrukturos mokesti ir reikes kad pastatas atitiktu A ++ klase ? Ant kiek maksimaliai galima butu didint plota, kad skaitytusi kaip seno namo rekonstrukcija ? Aciu

  1. Geriausia – tartis ir konsultuotis su projektuotojais. Rekonstravimo projekte galit nusimatyti viską ką reikia. Infra mokestis greičiausiai bus taikomas ir kaip naujai statybai. Energiniai kiek žinau nebūtinai. Gali iki C klasės likti.

   1. Sveiki, planuojam pirkti gyvenamaji nama su zemes sklypu kuriame yra du nesudetingos paskirties pastatai kurie neiregistruoti ir butent del tu pastatu bankas atsisako suteikti kredita sakydamas jog viskas kas turi pamatus turi buti iregistruota net ir tvora jei su pamatu, ar tiesa?

    1. Dėl bankų politikos nepakomentuosim. Tačiau paprastai ir notarai neformina sandorių, jeigu sklypo plane matosi statiniai, kurie neįteisinti.

 126. Laba diena, turime sklypą lazdijų rajone, jame yra senas gyvenamasis namas, norėtume statyti dar vieną pastatą su virtuve, miegamuoju, pirtimi. Du gyvenamieji namai neleidžiami, ar galėtų antrasis pastatas būti vasarnamis?

  1. vasarnamis nelabai gerai. čia labiau poilsinė paskirtis. geriau paprastesnė – pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

 127. Sveiki,

  Vilniaus raj., vienbučių ir dvibučių gyv. teritorijoje, norime statyti modulinį namuką iki 50kv/m (vidaus kvadratūra) ant polinių pamatų.
  1. Ar teisingai suprantu, kad tokiam statiniui nereikia projekto ir leidimo?
  2. Pagal faktą, tokiame name galima gyventi ištisus metus. Tad jeigu tai nėra gyvenamasis namas, tai kaip registruoti tokį statinį?

  1. Jei jis bus kilnojamas – tai neregistruojamas. Jeigu kaip NT – tada variantas registruoti kaip ūkinuką. Namui visada reikalingas leidimas.

 128. Sveiki, turiu sodo namą , kurio plotas – pirmas 1A:26m2 ; antras 26m2 ir plius rūsys 26 m2 -kurio įėjimas per lauką (rūsio plotas neįskaičiuojamas) į bendra plotą. Planuojų šalia priblukuoti holą kartu , kad būtų patekimas į rūsį iš vidaus . Plotas apie 25m2. t.y didinimas užstatymo plotas – bet visas plotas butų be rūsio 78m2 . Klausimas ar reikia leidimo ir kokio tipo leidimo ?

 129. Sveiki kokiu dokumentu reikia norint pradeti statyti 48kvadratu nameli, kaimo teritorijoje, namu valdoje?

  1. Namui reikia projekto. Ūkinis pastatas galėtų būti ir be jo. Tačiau yra niuansų kaip saugomos teritorijos ir pan.

 130. Sveiki, aišku kad statant sodo namą bendrijoje nereikia leidimo. Bet norint priduoti Registrų centrui reikia bent supaprastinto projekto o projektui reikia topo nuotraukos. Žodžiu idomu kaip vyksta sodo pridavimas pastacius jį? Jei pvz nesilaikoma projekto? Pvz projekte dvišlaitis stogas, o uzdengtas vienšlaitis? Ar kambarių sienos kažkiek pastumdytos?

  1. Sodo namui iki 80m2 projekto nereikia. Daromi matavimai, sklypo geodezinių atnaujinimas ir deklaracija.

 131. Laba diena,
  Planuoju statytis namelį, namų valdos sklype arba miškingoje teritorijoje iki 80kv/m2.

  Tiksliau- 70kv/m2 iš jūrinių konteinerių,
  (vidaus išmatavimai)
  2-jų konteinerių išmatavimai :
  Ilgis (m.)12.024
  Plotis (m.)2.350
  Aukštis (m.)2.697
  trečiojo konteinerio išmatavimai ( kuris bus kaip antras aukštas.
  Ilgis (m.)5.895
  Plotis (m.)2.350
  Aukštis (m.)2.392

  bendras pastato aukštis būtų- apie 5.48m+ stogas +-1m prisidėtu.

  Pastatas stovės ant pamato, tačiau jis nebus
  visiškai pritvirtintas, betkada galima visą namą išardyti ir pervežti į betkokią kitą vietą. Konteineriai tarpusavyje bus sutvirtinti spec. spynomis+ varžtais.

  Kokių leidimų reikia? Ar reikia oficialaus leidimo kilonajamai tokio tipo statybai?
  Jeigu Bendras gyv. plotas per didelis, koks būtų galimas maximalus plotas, kad galima būtų statyti be jokio leidimo?

  Teritorijoje būtų/ nuotekų valymo įrenginys/saulės kolektoriai/ vandens grežinys.

  Nepriklausomas nuo bendros vietovės infrastruktūros kiemas su pastatu.

  Ačiū, su pagarba,
  Danielius

 132. Sveiki . Sklypas 15a. misko ukio paskirties . Ribojasi su dirbtinio ezero pakrante ir sodu bendrija, pats krastinis . Ar galimi kokie pastatai jame ? O jei ne ar sudetinga pakeisti paskirti sklypo ? Medziai auga tik 5-10 metrai nuo kranto, tad gal galima palikti ta “ale” miska ir sklypa suskirstyti i dvi dalis, medzius paliekant ramybeje misko ukio paskirtyje, o likuse dali namu valdos ar zemes ukio ?

  1. Miškas – šventa žemė. Jokių statybų 🙂 . Dėl paskirties keitimo – reikia žiūrėti konkrečiai. Kažkur tai padaryti realu. Kažkur nelabai.

 133. Sveiki,
  Norime pirkti sklypą su I grupės nesudėtingasis namu 80kv (Baigtumas 85proc) 5m nuo namo eina 35kv laidai, visas namas patenka į Oro linijos apsaugos zona ir namas turi būti 15m nuo laidų. Kaip reiktų daryti šiuo atveju? Pardavėjas turėtu kreiptis į ESO ir gauti raštišką leidimą, kad namas gali stovėti arčiau laidų? Ar tokiam namui buvo reikalingas statybų leidimas?

  1. Geriau nepirkit tokio. Nuo 35kv turi būti mažiausiai 15m. Kad ESO darytų kažkokias išimtis – negirdėjau. Greičiausiai reiks jį nugriauti.

 134. Sveiki,

  Alytaus rajone, sodų bendrijoje noriu statyti 50m2 ūkinį pastatą, kokių leidimų reikia, jei ne, ar reikia užbaigus statybas užregistruoti ar pakeisti sodo planą?
  Ačiū

 135. Sveiki,skaitau užklausas dėl sodybų rekonstrukcijų,ir visur atsakote,jog reikalingi leidimai,nors statybų inspekcijai paskambinus,ir paklausus jog bus iš 100 kv namo vienkiemyje daromas 50 kvadratų namukas,atsakymas dar ir atsiunčiamas raštu,kad nereikia jokių leidimų,jei nedidėja virš 100kv.Tai kaip čia yra iš tikrųjų?

  1. Sveiki. Noriu paklausti. Turiu du hektarus žemės šalia pagrindinio plento. Žemės paskirtis ūkinė veikla, noriu statyti garažą 50 kvadratų ir užsiimti autoremonto paslauga. Nuo ko reiktų pradėti, ačiū jums.

 136. Sveiki. Daugiau nei 50 arų ŽŪ paskirties sklypas kaimo teritorijoje. Viename sklypo krašte įregistruota 30 kv m pirtis, turi adresą. Kitame sklypo krašte prieš daug metų iškasta 6 a kūdra. 1 klasės dujotekio apsaugos zona, ~100 m nuo dujotekio. Ar galima 3-5 m atstumu nuo kūdros ir 1-3 m atstumu nuo kaimyninio sklypo statyti 3×4 m stoginę ant polių be sienų ir be jokių komunikacijų?

  1. ŽŪ paskirties skl nerekomenduojame jokių statybų. Išskyrus suderintas ūkininko sodybas.

 137. Laba diena,
  norime statyti vasarnamį su pirtimi iki 80 kv.m2 kaimo teritorijoje, žemės sklypas vienbučio arba dviejų butų paskirties. Ar galime ta daryti tokios paskirties žemėje? ar užregistruosime jį kaip pagalbinį pastatą, bet namo nestatysime? Ačiū

  1. Dėl namo nebuvimo tai vis pasigirsta nuomonių, kad neregistruoja ūkinio be namo. Bet kol kas kiek darėm – visi praėjo.
   Dabar RC darbus skirto po visą LT atsitiktinai. Skirtingi skyriai turi skirtingas nuomones. Labai sunku dirbti ir kažką prognozuoti.

 138. Sveiki,kaimo vietoveje turime nama šalia noriu statyti garaža,deja musu namu valdos sklypas yra per mažas tad noriu paklaust ar galiu statyti garža iki 50kv 20a žemes ukio paskirties sklype kuris ribojasi su musu namu valda.Ar reikalingi leidimai ar projektas?arti kaimynu nera

  1. su ŽŪ gali būti sudėtingiau. turit sklypas turėti adresą, geriau būtumėt ūkininkas ir pan. ypač šiuo metu pasunkėjo tokių statinių registravimas. geriau statykit namų valdoj.

 139. Sveiki,
  žemės sklypas turi dvi paskirtis – žemės ūkio ir kita. Žemės ūkio dalyje yra “Ariama” žemė, o kita – “Nenaudojama”, kurioje yra buvusių karvidžių pamatai / griūvėsiai. Ar čia būtų galima statyti būstą gyvenimui / vasarojimui?

 140. Laba diena, kaimo vietovėje namų valdos sklype yra namo, kuris sudegė, pamatai. Ar galima namą atstatinėti be leidimo, projekto?

  1. jeigu atstatote tokių pačių matmenų – greičiausiai viskas ok. paprasto remonto forma įteisintume.

 141. Užtvenkto užpelio (tvenkinys apie 10 ha), 1 (vienas) bendrasavininkas, kurio teritorijoje yra užtvanka, nori rekonstruoti užtvanką, išleisti tvenkinį. Užtvanka nelegali. Ar reikalingas statybos leidimas, ar turi suderinti su kaimynais? Dėkoju.

 142. Sveiki,
  noriu statyti namą iki 80kv.m. Sklype nėra jokių apribojimų, komunikacijos dar neįvestos. Noriu įsivesti elektrą, pasidaryt gręžinį ir nuotekas. Ar reikia namo statybai leidimo ir jeigu nereikia leidimo ar galiu statyt normalius pamatus ar reikia ant polių iškelt namą?
  Dėkoju ir lauksiu atsakymo

 143. Sveiki,
  noriu rekonstruoti gyvenamąjį namą (bendrasis plotas 75 m², keičiamas stogas ir jo konstrukcija, nekeičiant stogo aukščio ir konfigūracijos, apšiltinamos rastų sienos, keičiami langai ir durys), kaimo vietovėje, koreguojant užstatymo plotą (viena dalis nusigriauna, kitur pristatoma). Ar tokiu atveju reikalingas projektas ir/ar leidimas statybai? Ačiū.

  1. Rekonstravimui kaip ir naujai statybai šiai dienai reikia projekto ir leidimo pradžiai. Jeigu nesikeistų namo konfigūracija – galimai tilptų į paprastą remontą. Jūsų atveju jau nesigaus.

 144. Sveiki, 2007 metais atlikta sodo namelio (68 kv.m.) rekonstrukcija, pristatytas priestatas panašaus ploto. Kaip matau Registrų centro išraše, žemės paskirtis yra žemės ūkio (Mėgėjų sodų žemė), Vilniuje. Kiek žinau, tokiai rekonstrukcijai tuo metu jokių statybos leidimų nereikėjo. Yra rangos sutartys, imta banko paskola. Norime priduoti užbaigtą rekonstrukciją, kokių dokumentų gali reikėti pridavimui? Iš anksto dėkinga už atsakymą.

  1. jeigu po rekontrukcijos sodo namas gavosi jau virš 80m2 – tai tokiam pastatui jau reik projekto ir leidimo. rekonstruojant iki 80m2 – nereikia.

   1. Dėkoju už atsakymą. Taip, po rekonstrukcijos gavosi virš 80 kv.m. Kaip suprantu, tuomet reikia pasidaryti rekonstrukcijos planą ir kreiptis dėl leidimo išdavimo? Ar jūs atliekate tokius darbus ir galėtumėte padėti priduoti rekonstruotą namą?

 145. Sveiki.2007pirktas namas.vienkemy,kaimelis gal yra iki 2000gyventoju.Namas buvo medinis ir apie 70kv.ar reikia leidimu ir projektu perdarant i mūrini ir dastačius bendras gyv.plotas apie 120+30šalia namo garažas.

 146. Sveiki, miesto teritorijoje turim 2 aukštų namą.Prie namo yra priestatas, kuris buvo statytas vėliau ir šiuo metu “važiuoja” nuo namo.Norim jį nugriauti ir statyti naują, tik truputį platesnį.50 kv. m nebus…Ar reikalingas projektas?Priestatas sulig pirmu aukštu, toks ir būtų.Ačiū

  1. Nesupratau klausimo. “važiuoja” 🙂 . jeigu perstatot kažką ir keičiasi gabaritai daugiau nei 1m – reikia projektą daryt.

   1. “Važiuoja” ta prasme,kad atsiskiria nuo namo…pirmiau kažkada tėtis statė namą, o tik paskui pristatė priestatą:)Tiesiog jis atsiskirs nuo namo:) Norėtųsi jį nugriauti ir statyti naujai, šiek tiek didesnį.Bet kaip suprantu,projektas reikalingas?

 147. Laba diena, regioniniame parke yra senas 1950 metų rąstinis nugyventas gyvenamas namas 60m2. Norint rekonstruoti, ar būtina pasiekti A++ klasę? Ar galima rekonstruojant statyti ant tų pamatų karkasinį namą, kaip II grupės nesudėtingą statinį?

  1. Rekonstrukcijai reikalingas leidimas. Ir bent kol kas rekonstruojant užtenka C klasės.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *