Site Loader

Nuo 2017 metų priduodant gyvenamą namą statybų inspekcijai reikia pateikti dokumentus įrodančius, kad name yra tinkamo naudoti vandens. Jei namas prijungtas prie centralizuotų miesto tinklų – viskas paprasta. Užtenka pateikti vandens tiekimo sutartį. Jei namas vandenį gauna iš gręžinio ar šulinio – šiek tiek sudėtingiau.

Remiantis STR 1.05.01:2017, 93.17 punktu, inspekcijai reikia pateikti geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentus ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadą dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Vandens tyrimai turi būti atlikti logiškai neseniai (kokio senumo jie privalo būti tiksliai niekas nereglamentuoja), akredituotoje labarotorijoje ir atitikti Lietuvos higienos normas HN 43:2005 “Šuliniai ir versmės:įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai”.

Ištirti reikia:

 • žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100ml);
 • žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100ml);
 • nitratų kiekis;
 • nitritų kiekis;
 • amonio kiekis;
 • permanganato indeksas;
 • savitasis elektrinis laidis;

Vienas nepatogumas yra tas, kad norint atlikti mikrobiologinius tyrimus reikia turėti sterilią tarą. Ją galima gauti toje pačioje laboratorijoje. Tačiau tai nepatogu, nes tenka kelis kartus važiuoti.

Mes namų pridavimai užsiimame nuolat. Tad esame pasirūpinę ir sterilia tara iš anksto. Suderinsime visus vandens klausimus, kurie reikalingi pridavimui už Jus.

Na bet jei jau nusprendėte tyrimus daryti patys – dar keli laboratorijos patarimai kaip elgtis su vandens mėginiais ir indais:

 • Vandens čiaupas turi būti be jokių papildomų įtaisų (filtriuko, sietelio);
 • Vandens čiaupas sterilizuojamas (apdeginamas) liepsna;
 • Atsukamas ir apie dešimt minučių vandeniui leidžiama tekėti;
 • Sterilaus indo kamštelio nedėti ant paviršių;
 • Indas, skirtas ėminiui paimti, laikomas tiesiogiai po čiaupu, tačiau jis negali būti prijungtas ar liestis prie indo vidinių sienelių;
 • Vandens pilti 500 ml, paliekant oro tarpą;
 • Įpylus vandens į indą, ėminys turi būti pristatytas tą pačią dieną arba laikomas šaldytuve (5+3)°C ne ilgiau 24 val.;
 • Transportuoti termoizoliaciniame krepšyje, saugant ėminį nuo tiesioginių saulės spindulių;
 • Laboratorijoje paruoštą sterilizuotą tuščią indą galima laikyti 10 dienų;
 • Indo neatsukti, neplauti (viduje speciali cheminė medžiaga), neliesti vidinės dalies.

Post Author: pridavimai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *