Site Loader
Namo pridavimas

Nuo 2021 lapkričio mėnesio pasikeitus Statybos įstatymui privalu visas statytojo deklaracijas registruoti per inspekcijos sistemą.

Daugelis žmonių, kurie atliko paprastą buto remontą, pastatė sodo namą ar ūkio pastatą užpildę sena tvarką popierinę deklaraciją – gauna tokius Registrų centro raštus:

Išnagrinėjus Jūsų 2021-12-03 prašymą, ……………………… ,nuspręsta Jūsų prašymą atmesti, kadangi statytojo 2021-12-01 surašyta Deklaracija apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą Nr. 1 neįregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos bei deklaracijoje nėra duomenų apie statinio projektą, lentelėje ,,Duomenys apie statinio bendruosius rodiklius“ neįrašyti pastato rodikliai pagal projektą; Nekilnojamojo turto registre nepatikslinti žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0158:966, kuriame pastatėte minėtą statinį, kadastro duomenys – yra priimtas 2021-12-13 kadastro tvarkytojo sprendimas prašymą atmesti Nr. SPR5-19764 (14.4 E).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi, statinių paprastasis remontas, statinių ar patalpų paskirties keitimas, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, nesudėtingųjų statinių ir statinių (statytojui (užsakovui) pageidaujant), kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiami statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-152 (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1V-144 redakcija).

Pavyzdys iš Registrų centro rašto

Tam, kad būtų galima užregistruoti tą deklaraciją sistemoje – reikia turėti elektroninį parašą (geriausia – mobilų parašą). Jeigu savininkas parašo neturi – gali įgalioti kitą asmenį tai už jį padaryti. Tačiau įgaliojimas privalo būti notarinis.

Jeigu deklaracija pildoma kito asmens, kuris yra notariškai įgaliotas – įgaliojimo originalą dar reikia pristatyti į Registrų centrą. Tai tikrai nepatogu. Todėl vienareikšmiškai rekomenduojame savo operatoriaus salone įsigyti mobilų parašą. Tai labai patogi ir daug kur naudojama elektroninio parašo versija.

Tokia tvarka galioja šiai dienai ir jokių palengvinimų ar alternatyvų bent jau kol kas nėra.

Kviečiame kreiptis į mus, jeigu reikalinga tokia paslauga. Prisijungsime kartu prie sistemos, užpildysime viską ką reikia ir nusiųsime RC registracijai. Net, jeigu visus matavimus jau turit – padėsim supildyti deklaraciją.

Nauja tvarka turi ir privalumų:

  • Mažėja techninių klaidų tikimybė;
  • Nebūtina spausdinti ir pasirašyti popierinius dokumentus. Užtenka elektroninių;
  • Pateikti dokumentus RC galima tiesiai per sistemą. Nereikia važiuoti gyvai. Tačiau kol kas procesai stringa ir RC darbuotojai ne visada tvarkingai su prašymais sistemoje dirba;
  • RC tikriausiai turi mygtuką “importuoti”. Tas jiems palengvina darbą, palyginus su rankiniu įvedimu nuo popierinės deklaracijos;

DĖMESIO! Statytojo deklaracijos forma, kuri buvo naudojama iki šios naujos tvarkos įvedimo – NEBEAKTUALI.

pridavimaiLT komanda

Post Author: pridavimai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *