Site Loader
Namo pridavimas

Vis didesnio atgarsio visuomenėje sulaukiantis statybų įstatymų pakeitimai nuo 2022-05-01.

Žmonių kalba pabandysim paprastai apžvelgti kas keičiasi statybų popierizme. Keičiasi nemažai. Keisis mūsų veikla. Ne visi pakeitimai mums atrodo logiški, tobulinantys sritį. Bet yra kaip yra. Taigi trumpai apie viską iš eilės.

DĖMESIO! Tai nėra oficialus įstatymų aiškinimas. Šiame įraše yra daug subjektyvios mūsų nuomonės, kuri nebūtinai sutampa su oficialia LR valstybinių institucijų nuomone. Draudžiama straipsnio turinį ir komentarus platinti be pridavimaiLT sutikimo.

Namo pridavimas ir nebaigtos statybos registravimas po 2022-05-01

Ko gero didžiausias pasikeitimas įstatyme. Kalbėta apie tai jau seniai. Tačiau dabar jis jau įteisintas ir įsigalioja nuo 2022-05-01.

Iki šiol – neypatingos kategorijos statinius (visi normalūs namai virš 80m2) “priduoti” reikėjo statybos inspekcijai. Paruošdavome visus dokumentus, surašydavome deklaraciją, sukeldavome į sistemą. Inspekcija viską patikrina – patvirtina deklaraciją. Viskas. Galima eiti į RC ir turtą registruoti. Ramu.

Nuo 2022-05-01 į procesą įtraukiamas naujas privalomas tarpininkas – ekspertizės įmonės. Tai privataus sektoriaus įmonės.

Procesas atrodys taip – iš anksto susitari su atestuota įmone, kuri gali patvirtinti deklaraciją. Keli dokumentus (visus kaip ir anksčiau inspekcijai). Ekspertizės įmonė patvirtina. Registruoji turtą RC. Inspekcija tuo tarpu vėliau gali patikrinti ar visi čia gerai dirba.

Atkreiptume dėmesį į šio pakeitimo naudas / trūkumus:

Paslaugų kaina

Iki šiol inspekcija šias paslaugas teikė taip pat ne už dyką. Tačiau įkainis visiems buvo aiškus ir vienodas, patvirtintas įstatymu – 35eur. Privataus sektoriaus – niekas nekontroliuos. Kainas nustatys rinka ir patys dalyviai. Remiantis sveika logika – privatus sektorius piršto nejudins, ypač ten kur dar reikia prisiimti kažkokią atsakomybę. Ypač už 35eur. Nors ministerija įsivaizduoja apie logišką 100eur įkainį. Mes jau matome, kad rinkoje kalbama, jog kainos už šią paslaugą bus apie 300-1.000eur. Namo pridavimo paslaugos brangs. Tas akivaizdu.

Įstatymu numatytas naujas verslas? Jeigu turi už ką statyti, turėsi už ką pastatyti ir A++ ir infrastruktūros mokestį sumokėti turėsi už ką ir dar ekspertizės įmones nepamiršk. Va taip.

Ribotas ekspertizės įmonių kiekis / kompetencija

Aplinkos ministerija skelbia, kad nuo 2022-04-15 užsiimti šia veikla užsiregistravo 26 įmonės. Sąrašas yra gyvas ir nuolat pildomas. Jį galima rasti čia. Atidžiau panagrinėjus sąrašą, be senų ekspertizės vilkų čia galima rasti visai iš kitos operos specialistų. Hidroinžinerijos, elektros projektavimo, priešgaisrinių sprendimų. Kokio kompetencijos ir kokybės lygio tikisi valstybė atiduodama šią sritį tokiems “profesionalams”? Inspekcijoje per daug metų jau buvo sukaupta didelis žinių bagažas. Tik gaila, kad jis niekur gerai nėra dokumentuotas. Dirbdami šioje srityje per eilę metų mes jau buvome “apgludinę” kampus su reikalavimais ir pan. Bent jau kuriam laikui rinkoje panašu, jog bus “laukiniai vakarai”. Suprantame, jog siekiama kuo daugiau dalyvių, kad nukristų rinkos kaina. Bet be kiekybės nepamirškim kokybės.

Pridavimų kokybė / auditas / inspekcijos vaidmuo

Inspekcija pasirodo procese lieka ir toliau tikrins pridavimus, kuriuos jau patvirtino ekspertai. Radusi pažeidimų – rašys protokolus, reikalaus taisyti. Esant reikalui – kreipsis į teismus dėl “pridavimo” panaikinimo. Palaukit. Kaip čia su tuo valstybės aparato lengvinimu? Procesų skaidrinimu? Juk teismus apkrausim nauju konvejeriu. Ar pakeitimo tikslas, kad visi turėtų daugiau darbo? Gali skirti net baudas ekspertams. Jūs rimtai??? Imkit verslo. Dirbkit labai gerai. Imkit nedaug. Bet mes jus tikrinsim. Duosim į teismus. Vėliau dar realiai sugalvosim kokią čia jūs atsakomybę prisiimat, kai patvirtinat tas deklaracijas. Turbūt tik su pirmais rimtais teismais visi išsiaiškins ką ten realiai reikėjo patikrinti ir kas už ką neša atsakomybę šitam statybų dokumentacijos procese.

Kitas niuansas. Nepamirškim kliento. Jis nusamdo įmonę. Paruošiami visi dokumentai. Statinys užregistruojamas Registrų centre. Įkeičiamas bankui. Už kelių mėnesių – “Laba diena. Tikrinam jūsų namo pridavimą. Neturėjot pasirodo X popieriaus. Kviečiam į teismą. Naikinam pridavimą. Gražios dienos.” Kas užtikrins, kad visi rinkoje dirbs sąžiningai? Kad visi paaiškins reikalavimus? Juk bus daug “svarbu kaina” pasirinkimų. O paskui garsiai sakys aš nieko nežinojau. Jie kalti. Laukiniai vakarai?

Pradėtų pridavimo projektų užbaigimas / pakartotiniai prašymai

Kažkam iš valdžios teoretikų pasirodė logiška, kad visi pakartotiniai prašymai jau “važiuotų” ekspertams. Jūs rimtai??? Mes praktikai. Matome kaip vyksta darbas kiekvieną dieną. Yra tokių prašymų, kurių inspekcija nespėja apdoroti, jie vėluoja. Yra tokių, kurie atmetami dėl techninių klaidų. Tokių kaip net nesusikalbėjimas tarp VMI sistemų dėl rinkliavos užskaitymo. Ir po tokių klaidų atmetimo (kur kalti gali būti bet kas, ar niekas) – jau reikės tuštinti piniginę ekspertizės įmonėje?? Bravo! Geriau nesugalvosi. Jei jau pradėt biznį, tai jautis už ragų iš karto.

Dar trumpiau / Reziume

Tiek nebaigtos statybos tiek namo 100proc pridavimus tvirtins ne be inspekcija – verslo subjektai – statinio (dalies) ekspertizės rangovai;

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. Statybos inspekcija nebepriims naujų prašymų išduoti nebaigtos statybos pažymas ir prašymų patvirtinti deklaracijas. Nuo šios dienos per IS „Infostatyba“ nebus galimybės pateikti naujo ar pakartotinio prašymo dėl deklaracijos patvirtinimo ar pažymos išdavimo.

Dingsta “ekspertizės” kaip pridavimo varianto galimybė.

Valstybė šiuo pakeitimu (remiuosi VTPSI komentaru) tikisi:

 • pagreitinti procesus
 • pagerinti verslo investicinę aplinką,
 • skaidrinti inspekcijos veiklą (nes dabar atseit save tikrint reikėjo).

Oponuojant galima būtų atsakyti:

 • pakeitimas brangina paslaugas galutiniam vartotojui;
 • procesai tampa dar labiau chaotiški, nes įtraukiama daug įvairios reputacijos dalyvių;
 • valstybės aparatas apkraunamas dar labiau;
 • esant reikalui “susitarti” lengviau su privačiu sektoriumi ar valstybiniu?

Notariniai įgaliojimai

Remiantis nuo 2022-05-01 įsigaliojančia įstatymo „Dėl statybos techninio reglamento str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ versija, 93.7 punktu:

…turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis notarinės formos įgaliojimas

Iki šiol pakako paprasto rašytinės formos įgaliojimo. Atrodo smulkmena. Bet tai vėl apsunkins mūsų darbą ir vėl padidins kliento išlaidas. Surašyti įgaliojimą ant balto popieriaus nekainavo nieko. Dabar reikės už jį sumokėti (rinkos kaina šiuo metu apie 50eur), o kur dar laikas, derinimasis su notaru ir t.t.?

Paskirties keitimas

Turbūt mažiau atkeiptas dėmesys į dar vieną rimtą pakeitimą. Turiu mintyje atvejus, kai nesudėtingiems statiniams keičiama paskirtis. Kai nėra atliekami statybos darbai.

Cituoju šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28straipsnio ištrauką:

4. Statinių paprastasis remontas, statinių ar patalpų paskirties keitimas, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, nesudėtingųjų statinių ir statinių (statytojui (užsakovui) pageidaujant), kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiami statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

O dabar nauja įstatymo versija:

 1. Deklaracija apie statybos užbaigimą surašoma, statinio (dalies) ekspertizės rangovas tvirtina deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ši deklaracija Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registruojama šiais atvejais:

1) užbaigus ypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą, kurių statybai buvo išduoti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai, statybą;

2) keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, ar užbaigus kitus, negu nurodyti šio straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies 1 punkte, statybos darbus, kuriems buvo išduoti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai.

Galima laikyti, jog šią iki šiol paprastą procedūrą nauju įstatymu “prilygina” normaliam pridavimui. Kodėl čia vėl “įkišami ekspertai? Ar atsiras daugiau reikalavimų, kurių iki šiol nebuvo? Labai tikėtina.

Pagyvensim, pamatysim….

Ne pirmą kartą mūsų sritis “tobulinama”.

pridavimaiLT komanda jau 15metų rinkoje. Orientuojamės į darbo kokybę. Tas leidžia tiek ilgai išlaikyti patenkintų klientų srautus. Patikėkite savo rūpesčius profesionalams!

Post Author: pridavimai

6 Replies to “Apie įstatymų pakeitimus po 2022-05-01”

 1. Sveiki,
  Turime sklypą Kretingos raj. Sodų bendrijoje.
  Planuojame nusipirkti ir kaimynų sklypą ( jei pavyks). Nes norime su tėvais statytis vasarnamius. t. y du atskirus – Vienas apie 5o kv o kitas iki 80 kv. Galvojame atskirti per stoginę.
  Klausimas, ar galima taip statyti be statybos leidimų, ir ar galioja tas principas iki 80 kv nesvarbius statinius be statybų leidimo statyti galima. Ar reiktų skirtinguose sklypuose statyti? Kaip dėl sodų bendrijose vykdomų statybų?

 2. sveiki man rupi toks klausimas. mes norim pastatyti nama .jis pataiko i A++ kotegorija .Mes planuojam dali darbo daryt su rangovais o dali darysim savo ejgomis .tai toks klausimas ar reikia tureti kazkoskius sertifikatus darbams -[pvz stoguj-pamatams sienoms] kad pabaigus statyba galetum priduoti nama. ar pabaigoj atvazios komisija ir israsis bendra dokumenta kad viskas padaryta pagal tehnologja.aciu

  1. Svarbiausia turėti, langų, durų, garažo vartų, šildymo, vėdinimo prietaisų deklaracijas ir pan. Dėl sienų, stogo, pamatų, apšiltinimo ir pan jūs tiesiog deklaruosite duomenis, kad iš to pastatyta ir tiek.

 3. Sveiki, namas 80kv, A++
  Ar taip pat turi būti perduotas ekspertams vertinti, lyg nereikejo?
  Projektas buvo darytas nepilnas, leidimas gautas.
  Pridavimui nereikės pateikti pilno?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *